Amerikaans onderwijs ziet instroom Chinese studenten compleet opdrogen

De voorbije maanden hebben de Verenigde Staten aan Chinese jongeren nog nauwelijks studentenvisa verstrekt. Maar ook uit een reeks andere naties loopt de instroom van buitenlandse studenten in het Amerikaanse onderwijs sterk terug. Dat blijkt uit een studie van de Japanse krant Nikkei, gebaseerd op gegevens van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken.

De coronapandemie en toenemend racisme worden de belangrijkste oorzaken genoemd.

Beleid

‘Het is geen geheim dat de Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump allerlei strategieën heeft uitgewerkt om buitenlanders de toegang tot de Verenigde Staten te weigeren,’ aldus de Nikkei. ‘Dit blijkt onder meer uit een recente herziening van het visumprogramma voor hooggeschoolde buitenlandse werknemers.’

‘Hierdoor moeten werkgevers aan buitenlandse arbeidskrachten hogere lonen betalen dan aan Amerikaanse collega’s. Dit moet Amerikaanse bedrijven ertoe aanzetten om minder werknemers uit het buitenland te laten overkomen. Ook het aantal beroepen dat voor deze programma’s in aanmerking komt, is sterk beperkt.’

‘Een gelijkaardig effect kan echter ook bij buitenlandse studenten worden waargenomen,’ zegt de Nikkei nog. ‘Tussen april en september werden amper 808 visa verstrekt aan Chinese jongeren die in de Verenigde Staten hoopten te kunnen studeren. Dat is 99 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Toen werden over een periode van zes maanden nog 90.410 visums verstrekt aan Chinese studenten.’

Het fenomeen blijft trouwens niet beperkt tot Chinese studenten. Een gelijkaardige trend werd ook opgemerkt in India, waar een daling met 88 procent werd gemeld. Japan, Zuid-Korea en Mexico lieten met een achteruitgang met respectievelijk 87 procent, 75 procent en 60 procent eveneens een belangrijke achteruitgang optekenen.

Kung Flu

Volgens de Nikkei moet het fenomeen aan verschillende oorzaken worden toegeschreven. ‘De uitbraak van de coronapandemie is zeker een factor,’ aldus de krant. ‘Vele gezinnen aarzelen immers om hun kinderen naar de Verenigde Staten, wereldwijd het land met het grootste aantal besmettingen, te sturen.’

‘Daarnaast is er echter ook het probleem van racisme. Vele Aziaten en Aziatisch-Amerikanen ervaren dat de retoriek van de Amerikaanse president Donald Trump – die de besmettingen vaak met de benamingen Kung Flu of China Virus omschrijft – het racisme waarmee ze hun hele leven al te maken hebben gehad, nog verder heeft verscherpt.’

Onderzoekers van de Washington State University stelden daarbij vast dat de toename van het aantal meldingen van rassendiscriminatie gelijk loopt met de stijging van de gerapporteerde gezondheidsproblemen bij de Amerikaanse bevolking.

Wellicht cruciaal zijn volgens de Nikkei echter de agressieve suggesties van Chinese spionage tegen Amerikaanse belangen. Donald Trump beweert immers dat de activiteiten van Chinese bedrijven en burgers een bedreiging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

‘Dit heeft wellicht vele Chinese studenten wellicht aangezet om voor hun verdere opleiding naar alternatieve bestemmingen – waaronder Canada – uit te kijken,’ aldus de krant.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20