Alcoholisme en zelfmoorden zullen Russische bevolking halveren

De bevolking van Rusland dreigt over een periode van amper één generatie nagenoeg gehalveerd te worden. De grote oorzaak voor de ontvolking van het land moet worden gezocht in een golf van zelfmoorden en een epidemie van alcoholisme, die eveneens vele Russen in de dood dreigt te drijven. Dat blijkt uit een rapport van het Russische Instituut voor Demografie, Migratie en Regionale Ontwikkeling.

Rusland telt op dit ogenblik nog 143,5 miljoen inwoners, maar tenzij de overheid gepaste maatregelen neemt, zullen er volgens Yury Krupnov, directeur van het instituut, tegen het midden van deze eeuw nog slechts 80 miljoen Russen zijn overgebleven.

Onvoldoende geboortes

De hoge sterftecijfers worden volgens Krupnov ook niet voldoende door nieuwe geboortes gecompenseerd. “De lage inkomens, zelfs in de regio’s rond de hoofdstad Moskou, zorgen ervoor dat weinig jongeren geneigd zijn om een gezin te starten,” merkt hij op.

“In een regio zoals Kostroma wordt een gemiddeld maandloon van 20.000 roebel betaald. Dat komt overeen met 184 Britse pond. Daarmee kan een huisvader niets beginnen.”

Het Russische sterftecijfer kende tijdens de eerste helft van dit jaar volgens overheidsrapporten een stijging met 5,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die toename moet volgens Veronika Skvortsova, Russisch minister van volksgezondheid, vooral worden toegeschreven aan het grote aantal overlijdens in de leeftijdsgroep tussen dertig en vijfenveertig jaar.

Een groot aantal van die sterftegevallen is volgens de minister gelinkt an alcoholisme. Volgens haar wijst 70 procent van de autopsies op alcoholmisbruik. Ook zou 40 procent van de overlijdens bij kinderen onder de leeftijdsgrens van één jaar te wijten zijn aan moeders die hun baby’s tijdens een dronken slaap met het gewicht van hun lichaam verpletteren.

Russische tieners

Alcohol is volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) verantwoordelijk voor één derde van alle overlijdens bij Russische mannen. Een Russische man heeft een levensverwachting van 63 jaar. Dat is minder dan in Rwanda.

In Rusland leven vrouwen gemiddeld twaalf jaar langer dan mannen. Alleen Wit-Rusland en Syrië kennen grotere verschillen in de levensverwachting van de beide geslachten.

Alcohol moet volgens minister Skvortsova ook worden gelinkt aan een onverwachte toename van het zelfmoordcijfer. In sommige gebieden in Siberië worden gemiddeld zestig zelfmoorden per honderdduizend residenten gemeld. Dat is drie keer hoger dan het alarmniveau van de World Health Organisation (WHO). Het land telt ook onder tieners het hoogste zelfmoordcijfer van heel Europa. Daarvoor wordt door de minister met een beschuldigende vinger gewezen naar medische diensten, die aan jongeren onoordeelkundig pijnstillers zouden voorschrijven. Door het instorten van de olieprijzen en de zware westerse sancties tegen de Russische inmenging in Oekraïene is het land in een economische recessie terecht gekomen. Officiële cijfers geven aan dat 23 miljoen Russen onder de armoedegrens van ongeveer 100 pond per maand leven. Daarmee is de Russische armoede met drie miljoen slachtoffers uitgebreid tegenover vorig jaar. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20