Afrika kan een hofleverancier van de wereldwijde cannabismarkt worden

Afrika heeft uitzicht op een snel ontwikkelende cannabisindustrie die binnenkort de hele wereld zou kunnen bevoorraden. Het continent telt volgens experts immers een aantal regio’s die voor de teelt van het product perfect geschikt zijn. Bovendien beschikt Afrika tevens over een grote reserve aan goedkope arbeidskrachten. Om die opportuniteiten maximaal te kunnen benutten, moet de regio volgens de analisten echter nog wel een aantal knelpunten aanpakken.

“Er zal de komende jaren een sterke vraag naar medicinale en zelfs recreatieve cannabis kunnen worden opgemerkt”, benadrukt Patrick Hoffman, oprichter van het Europese bedrijf Cantourage, verkoper van medicinale cannabis. “Daarin kan Afrika een cruciale rol opnemen.”

Ecologische voetafdruk

“Om optimaal te kunnen bloeien, heeft cannabis immers twaalf uur daglicht en twaalf uur duisternis nodig”, verduidelijkt Hoffman zijn standpunt. “Indien we tegelijkertijd ook het leefmilieu willen beschermen en de ecologische voetafdruk van de teelt binnen de perken willen houden, zal het niet mogelijk zijn om grote hoeveelheden binnenshuis, met de noodzakelijke verlichting en verwarming, te telen.”

“Er moet dan ook gezocht worden naar locaties waar het product onder de meest gunstige omstandigheden kan groeien. Die gebieden zijn vooral rond te evenaar te vinden.”

Cantourage – dat in Duitsland al met leveringen van start is gegaan en nu ook voor het Verenigd Koninkrijk een vergunning heeft gekregen – haalt zijn voorraden onder meer uit Zuid-Afrika, Lesotho, Zimbabwe en Oeganda.

Analist Prohibition Partners merkt op dat de Afrikaanse legale cannabismarkt volgend jaar een omzet van minstens 7,1 miljard dollar zou kunnen halen indien het recreatief en medisch gebruik van het product zou worden gelegaliseerd.

Er wordt daarbij op gewezen dat tijdens de lockdowns van de coronapandelie de cannabisverkoop in meerdere regio’s nieuwe records heeft laten optekenen.

De wereldwijde verkoop van medicinale cannabis en recreatieve cannabis en cannabidiol bedroeg volgens berekeningen van Prohibition Partners vorig jaar 37,4 miljard dollar. Die inkomsten zouden over vier jaar tot 102 miljard dollar kunnen oplopen.

Vele Afrikaanse landen die over een ideaal klimaat beschikken om de plant te telen, krijgen hierdoor uitzicht op interessante opportuniteiten. “Afrika is al decennia wereldwijd leider in de productie van cannabis”, beklemtoont Chris Duvall, professor milieustudies aan de Universiteit van New Mexico.

“Het continent heeft een enorm concurrentieel voordeel. De planten kunnen er in open lucht groeien en er zijn meerdere teelten per jaar mogelijk. De landbouwarbeid is goedkoop, waardoor ook een betaalbare productie kan worden gegarandeerd.”

Toegevoegde waarde

Afrika heeft veel mogelijkheden voor een grootschalige cannabisteelt. De Verenigde Naties schatten dat het continent jaarlijks ook een illegale productie van meer dan 38.000 ton cannabis op de markt brengt. Bovendien heeft de plant een diepgewortelde status in de cultuur van verschillende Afrikaanse landen.

“Toch blijft de productie in een handvol Afrikaanse staten beperkt”, stippen de analisten aan. “Bedrijven die in de sector actief willen worden, moeten bovendien rekening houden met hoge opstartkosten en een strikte wetgeving, die bovendien ook nog vaak zou kunnen worden gewijzigd.”

Sommige critici vrezen dat alleen financieel krachtige buitenlandse bedrijven in staat zullen zijn om van de Afrikaanse cannabismarkt te profiteren. Daardoor zouden binnenlandse producenten kunnen worden uitgesloten. Dit zou kunnen leiden tot een markt die louter mikt op de ontginning van grondstoffen, zonder een degelijke lokale toegevoegde waarde.

“Het zal dan ook belangrijk zijn wie de markt zal controleren en wie de financiële baten van de productie zal kunnen plukken”, waarschuwt Duvall.

Meer