Aan kinderen van Silicon Valley wordt elk scherm verboden

Het is al langer bekend dat de top van Silicon Valley in zijn privéleven zelf niet bijzonder hoog oploopt met de technologische gadgets en digitale producten, zoals smartphones of sociale media, die hun bedrijven hebben ontwikkeld. Het jongste jaar moet echter worden vastgesteld dat vanuit diezelfde kringen in toenemende mate alarmerende berichten komen over de nadelige impact van het gebruik van deze toepassingen. Dat schrijft Nellie Bowles, technologie-expert bij de Amerikaanse krant New York Times.

Volgens Bowles kan inmiddels in vele huishoudens in Silicon Valley een grote terughoudendheid worden gevonden tegenover de concepten die de regio zelf heeft voortgebracht. “De scepsis lijkt van de top naar de lagere regionen van de hiërarchie te zijn doorgesijpeld,” meent ze.

Jobs en Gates

“De top van Silicon Valley geeft in zijn thuisomgeving al langer blijkt van een grote voorzichtigheid tegenover technologie,” zegt Nellie Bowles. “Zij tonen zich al langer bezorgd over de mogelijke schadelijke gevolgen voor hun kinderen. Onder meer Tim Cook, chief executive van Apple, gaf eerder dit jaar al te kennen dat zijn neef geen sociale media mocht gebruiken. “

“Bill Gates verbood zijn kinderen lange tijd het gebruik van smartphones. Wijlen Steve Jobs, voormalig topman van Apple, sprak zich in gelijkaardige bewoordingen uit, net zoals investeerder John Lilly, gewezen chief executive van Mozilla. Chris Anderson, voormalig topman van Wired, is dezelfde mening toegedaan, net zoals Mark Zuckerberg van Facebook.”

“Ik wist niet wat we aan het doen waren met de hersenen van jonge mensen, tot ik de symptomen en consequenties kon observeren,” zegt Anderson, die nu de leiding heeft over een bedrijf dat robots en drones maakt.

Jason Toff, voormalige topman van het videoplatform Vine en nu in dienst van Google, deelt die negatieve visie niet en geeft toe zijn driejarige zoon met een iPad te laten spelen. “Toff zegt daarvoor door zijn collega’s scheef bekeken te worden,” aldus Bowles. “Hij maakt zelfs gewag van een stigma. Iedereen raakt volgens Toff gealarmeerd omdat een aantal toplui zich terughoudend opstellen. Hij wijst erop dat mensen altijd angst hebben voor het onbekende.”

School

Volgens sommigen is er sprake van een gewetenscrisis. De topfiguren van Silicon Valley waren immers nog quasi adolescenten toen ze hun innoverende producten creëerden. Vandaag zijn ze echter nagenoeg allemaal volwassenen met kinderen geworden en ze beginnen volgens sommige waarnemers te beseffen welke ellende hun creaties kunnen veroorzaken.

Ana Homayoun, onderwijsconsulente en auteur van het boek ‘Social Media Wellness, meent dat de technologieleiders meer gaan nadenken over de impact van hun creaties op jongeren. “Ik denk dat de bedrijven bewuster worden en beseffen dat hun applicaties niet altijd worden gebruikt op de manier waarvoor ze werden ontworpen,” aldus Homayoun.

“Een gewetenscrisis lijkt echter heel onwaarschijnlijk,” betoogt Adam Alter, professor marketing aan de New York University. “Een dergelijke opstelling zou immers niet stroken met de opdracht die ze hebben tegenover hun aandeelhouders, die vooral hun winsten willen maximaliseren.”

Anderen wijzen op de impact van de Waldorf School, waar veel kinderen van de technologie-toplui onderwijs volgen en waar de digitale wereld absoluut wordt buitengesloten. Volgens de Waldorf School vormt de technologie immers een bedreiging voor de creativiteit, het sociaal gedrag en de concentratie.

De school zegt de karakteristieken – creativiteit, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen – te ontwikkelen die de technologiebedrijven ook in hun personeel willen terugvinden.

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20