Online leren kost 60% minder tijd dan face to face training

E-learning zit duidelijk in de lift bij de Belgische ondernemingen. Volgens een onderzoek aan de Universiteit Gent gebruikt meer dan de helft van de bedrijven in ons land een e-learning platform om hun medewerkers opleiding aan te bieden. 

Verwacht wordt dat dit percentage nog zal stijgen in het komende jaar. Dit is niet verwonderlijk gezien de vele voordelen van e-learning. Allereerst is er de factor tijd. Online leren neemt 60% minder tijd, in vergelijking met een traditionele groepsopleiding. Dit blijkt uit een studie van Brandon-Hall. Meer nog: deze tijdsbesparing heeft geen effect op de kwaliteit van het leren. De informatie blijft beter hangen. 

Cursisten onthouden meer

Deze bevindingen worden bekrachtigd door het Research Institute of America. Uit hun onderzoek blijkt dat de retentiegraad (wat onthouden cursisten achteraf) bij online training stijgt tot 25%; bij face-to-face training is dat maximaal 10%.

De reden hiervoor is dat deelnemers via e-learning meer controle hebben over het leerproces. Vaak worden modules in hapklare brokken aangeboden, waarbij de cursist zelf de snelheid en volgorde van het leerproces stuurt. Ook is het mogelijk bepaalde modules van de training opnieuw door te nemen.

Gezien deze sterke resultaten, kan je je terecht de vraag stellen of E-learning een volwaardig alternatief is voor live training.

E-learning bij IBM

Nemen we even het voorbeeld van IBM onder de loep. De organisatie stapte over op e-learning en constateerde dat participanten bijna vijf keer zoveel nieuwe inzichten en informatie bijleerden dan met traditionele training. 

IBM berekende ook dat elke euro die besteed wordt aan e-learning hen 30 euro meer productiviteit oplevert.

Maar ze gingen nog een stap verder. De beste resultaten behaalden ze met “blended learning” (de combinatie van e-learning én face-to-face training). Een afwisseling van beide vormen zorgde voor een enorme boost.

Zeker voor soft skills als communicatie, leiderschap, time management, spreken voor een groep… Een combinatie van online leren en live praktijkgerichte oefening in een groepstraining (of personal coaching) blijkt voor soft skills het beste recept.

Meer info: https://www.expertacademy.be/nl/elearning

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20