7 zaken die we onszelf aandoen en het leven drastisch verkorten

1. Cynisme

Cynici zijn meestal achterdochtig en wantrouwig tegenover anderen. Wetenschappers spreken in dat verband eerder over vijandigheid. Maar uit een studie van meer dan 300 Vietnamveteranen blijkt dat zij die hoge scores op vlak van vijandigheid noteerden, 25 procent meer kans maakten op een hartkwaal.

Stephen Boyle, die de studie leidde, denkt dat vijandige persoonlijkheden nog meer stress ontwikkelen en een proteïne aanmaken dat C3 heet en verscheidene ziektes veroorzaakt, waaronder diabetes. De deelnemers met hoge scores op vlak van vijandigheid noteerden een toename in C3-proteïnes, de meer tolerante types niet.

2. Gebrek aan zingeving

Het doel van het leven is leven met een doel. Een studie van het Rush Alzheimer’s Disease Center in Chicago, die 1.200 ouderlingen volgde die bij het begin van het onderzoek niet dement waren, wijst uit dat mensen die veel zingeving in hun leven denken te hebben ongeveer half zoveel kans maakten om te sterven tijdens de studieperiode die 5 jaar in beslag nam, ongeacht hun leeftijd, geslacht, opleiding of het niveau van een eventuele depressie of neurose.

Ook andere studies wijzen in die richting. Zo hebben mensen met een grote zin voor zingeving andere niveaus van stresshormonen, een gezonder hart en betere immuunsystemen.

3. Piekeren

Hoogneurotische mensen -die zich voortdurend zorgen maken, ongerust zijn en depressief van aard- sterven eerder dan de relaxte medemens.

Een van de oorzaken daarvan zou het feit zijn dat neurotische mensen makkelijker roken. Dat is normaal, want op korte termijn verzachten sigaretten de pijn van het ongerust zijn. Dat is een magere troost, want op iets langere termijn jagen sigaretten je regelrecht de dood in.

4. Gebrek aan zelfcontrole

Wie altijd te laat komt en er niet in slaagt zijn werkplek geordend te houden of een zeker zelfcontrole te etaleren, betaalt daar vroeg of laat een prijs voor. Uit een synthese van 20 studies met bijna 9.000 deelnemers blijkt dat mensen die wel gedisciplineerd en georganiseerd zijn, eerder dan impulsief, 2 tot 4 jaar langer leven dan anderen.

Volgens onderzoeksleider Howard S. Friedman van de University of California in Riverside, is de reden daarvoor vrij evident. Gewetensvolle mensen drinken en roken minder en hebben een meer stabiel en minder stressvol leven.

5. Angst

Angstige individuen maken 50 procent meer kans om dementie te ontwikkelen – veroorzaakt door Alzheimer of andere ziektes – dan mensen die wat rustiger door het leven gaan.

Getty Images

6. Zwartkijken

Zwartkijkers hebben niet enkel een social nadeel, ook hun lichaam lijdt onder hun wereldbeleving. Een onderzoek dat verscheen in het vakblad Archives of Surgery vond dat bij 180 onderzochte patiënten vooral de mensen die onder het type-D persoonlijkheid vallen – dat zijn mensen die negatief emotioneel gedrag vertonen en tegelijkertijd zeer moeilijk hun gevoelens kunnen uiten- vroeger stierven dan de andere participanten.

Volgens de onderzoekers is het type persoonlijkheid gelinkt aan het immuun- en het stress reactiesysteem.

7. Stress

Wat er ook van zij. Laat je door deze lange lijst niet gek maken. Uit onderzoek blijkt dat voortdurende bronnen van stress dodelijk zijn. Ook stress op het werk verhoogt de kansen op hartkwalen, griepvirussen en hoge bloeddruk.

Een studie onder 700 Israëlische werknemers die met een burn-out thuis zaten, wijst aan dat deze tweemaal zoveel kans maakten om type 2-diabetes te ontwikkelen, waarbij het lichaam het suikerregulerende hormoon insuline gaat afstoten. Vooral mensen die net een promotie op het werk kregen ontwikkelen gemiddeld 10 procent meer mentale stress dan anderen en vinden ook de tijd niet om nog een dokter te consulteren.

Meer