Markten:
Markten inladen...

VRIJDAG 05 JUN

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

7 Zaken die we onszelf aandoen en het leven drastisch verkorten

Logo Business AM
Lifestyle

22/10/2019 | Dominique Dewitte | 5 min leestijd

1. Cynisme

thumbs down bad mood emotion

Cynici zijn meestal achterdochtig en wantrouwig tegenover anderen. Wetenschappers spreken in dat verband eerder over vijandigheid. Maar uit een studie van meer dan 300 Vietnamveteranen blijkt dat zij die hoge scores op vlak van vijandigheid noteerden, 25% meer kans maakten op een hartkwaal. Stephen Boyle, die de studie leidde, denkt dat vijandige persoonlijkheden nog meer stress ontwikkelen en een proteïne aanmaken dat C3 heet en verscheidene ziektes veroorzaakt, waaronder diabetes. De deelnemers met hoge scores op vlak van vijandigheid noteerden een toename in C3-proteïnes; de meer tolerante types niet.

2. Gebrek aan zingeving

grandfather grandson love happy bicycle

Het doel van het leven is leven met een doel. Een studie van het Rush Alzheimer’s Disease Center in Chicago, die 1.200 ouderlingen volgde die bij het begin van het onderzoek niet dement waren, wijst uit dat mensen die veel zingeving in hun leven denken te hebben ongeveer half zoveel kans maakten om te sterven tijdens de studieperiode die 5 jaar in beslag nam, ongeacht hun leeftijd, geslacht, opleiding of het niveau van een eventuele depressie of neurose. Ook andere studies wijzen in die richting. Zo hebben mensen met een grote zin voor zingeving andere niveaus van stresshormonen, een gezonder hart en betere immuunsystemen.

3. Piekeren

Hoogneurotische mensen -die zich voortdurend zorgen maken, ongerust zijn en depressief van aard- sterven eerder dan de relaxte medemens. Een van de oorzaken daarvan zou het feit zijn dat neurotische mensen makkelijker roken. Dat is normaal, want op korte termijn verzachten sigaretten de pijn van het ongerust zijn. Dat is een magere troost, want op iets langere termijn jagen sigaretten je regelrecht de dood in.

4. Gebrek aan zelfcontrole

Wie altijd te laat komt en er niet in slaagt zijn werkplek geordend te houden of een zeker zelfcontrole te etaleren, betaalt daar vroeg of laat een prijs voor. Uit een synthese van 20 studies met bijna 9.000 deelnemers blijkt dat mensen die wel gedisciplineerd en georganiseerd zijn, eerder dan impulsief, 2 tot 4 jaar langer leven dan anderen. Volgens onderzoeksleider Howard S. Friedman van de University of California in Riverside, is de reden daarvoor vrij evident. Gewetensvolle mensen drinken en roken minder en hebben een meer stabiel en minder stressvol leven.

5. Angst

fear scared emotion crazy chaos head schizofrenia

Angstige individuen maken 50% meer kans om dementie te ontwikkelen –veroorzaakt door Alzheimer of andere ziektes- dan mensen die wat rustiger door het leven gaan.

6. Zwartkijken

pessimism dark glass half empty full

Zwartkijkers hebben niet enkel een social nadeel, ook hun lichaam lijdt onder hun wereldbeleving. Een onderzoek dat verscheen in het vakblad Archives of Surgery vond dat bij 180 onderzochte patiënten vooral de mensen die onder het type-D persoonlijkheid vallen – dat zijn mensen die negatief emotioneel gedrag vertonen en tegelijkertijd zeer moeilijk hun gevoelens kunnen uiten- vroeger stierven dan de andere participanten. Volgens de onderzoekers is het type persoonlijkheid gelinkt aan het immuun- en het stress reactiesysteem.

7. Stress

stress anxiety fear lack sleep tired worried stress

Wat er ook van zij. Laat je door deze lange lijst niet gek maken. Uit onderzoek blijkt dat voortdurende bronnen van stress dodelijk zijn. Ook stress op het werk verhoogt de kansen op hartkwalen, griepvirussen en hoge bloeddruk. Een studie onder 700 Israëlische werknemers die met een burnout (wanneer iemand de stress niet meer aan kan) thuis zaten, wijst aan dat deze tweemaal zoveel kans maakten om type 2-diabetes te ontwikkelen, waarbij het lichaam het suikerregulerende hormoon insuline gaat afstoten. Vooral mensen die net een promotie op het werk kregen ontwikkelen gemiddeld 10% meer mentale stress dan anderen en vinden ook de tijd niet om nog een dokter te consulteren.


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Quote van de dag corona

We moeten rationeel blijven. Maar de kans om het virus in te dammen wordt kleiner. We bereiden ons ook voor op een pandemie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO