5 tips om de terugkeer naar kantoor te vergemakkelijken

Post-pandemische tijden – of toch bijna. Of het nu volgens een hybrideplan verloopt (2 dagen thuiswerk, 3 kantoorwerk) of de fulltime aanwezigheid vereist is: veel werknemers moeten terug naar kantoor. Amanda Knusse, Country Sales Manager bij Lime CRM, deelde met de site voor facilitair management Facto 4 tips om de overgang van thuis naar kantoor te verzachten. Ook het blad The Economist wijdde een stuk aan post-pandemische kantoormores. Maar hier werd beroep gedaan op een wel heel ervaren raadgever …

1. Iedere werknemer is uniek en gaat er anders mee om

“Begrip zal zorgen voor een betere aanpak”, zegt Knusse. Immers: “Waar persoon A het wellicht fantastisch zal vinden om terug te zijn, zal persoon B er best wel eens moeite mee kunnen hebben.” Geen uniforme aanpak dus, maar een benadering die per werknemer rekening houdt met diens persoonlijkheid en situatie.

2. Maak een goed re-integratieplan en bedenk mogelijke obstakels

“Bespreek met je medewerkers hoe zij het liefste weer aan het werk gaan,” oppert Knusse. Dat gaat dan over de indeling van de week: twee dagen thuis, drie op kantoor – bijvoorbeeld. Daarnaast: “Denk na over mogelijke hindernissen en tegelijk over de oplossingen hiervoor. Doe dit samen met je medewerkers; vraag waar zij denken tegenaan te lopen,” aldus Knusse. Als voorbeeld haalt ze die collega aan die eigenlijk wel tevreden was door alle rust die hij kreeg tijdens de pandemie. Die moet je alle rust blijven geven door hem bijvoorbeeld de tijd te geven om langer te pauzeren.

3. Maak gebruik van de kennis die er al is

Er zijn verschillende manier om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Eén manier is ‘modeling’. “Dit is een methode die gebruik maakt van het gegeven dat mensen kunnen leren van observatie van andere mensen. Je zet dit in door een persoon, een model, het gewenste gedrag te laten voordoen.” Een immer goedgeluimde collega, bijvoorbeeld.

4. Behoud een flexibele mindset

Knusse raadt op z’n minst nog 1 dag thuiswerk aan. “Dat zorgt ervoor dat alle kleine zaken (doktersbezoek, pakketjes in ontvangst nemen, op tijd thuis zijn bij het gezin, red.) worden gepland op deze dag. Zodat de overige 4 dagen de focus kan liggen op het werken op kantoor. Win-win voor iedereen.”

5. “L’enfer, c’est l’autre” – of toch niet?

Ook de liberale publicatie The Economist wijdde een – erg amusant – artikel aan de terugkeer naar kantoor. In deze long read worden de regels van Sint Benedictus (stichter van het westerse monnikendom) over leven in een monnikenorde in de zesde eeuw toegepast op, tja, “onze” situatie: die van kantoorbedienden na een pandemie in de 21ste eeuw.

Eén regel blijft altijd toepasbaar, zeker voor de misantropisch ingestelde medemens: “De hel die jezelf bent, is moeilijker te verdragen dan de hel die andere mensen zijn”. Leer om frustraties tegenover collega’s los te laten. Bovenal: “sluit vrede met je tegenstander voor zonsondergang.”

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20