46% van de wereldbevolking moet toekomen met 4,8 euro per dag

De Wereldbank schrijft in haar tweejaarlijks rapport dat bijna de helft van de wereldbevolking moet toekomen met 4,8 euro per dag. Ook wordt melding gemaakt van een toenemend aantal armen in rijke landen.

De extreme armoede in de wereld is de voorbije decennia op spectaculaire wijze gedaald. Miljoenen mensen zijn de voorbije jaren uit de armoede ontsnapt, maar eens ze zo ver gekomen zijn, wordt het pad dat vóór hen ligt een pak moeilijker. Uit cijfers van de Wereldbank blijkt dat bijna de helft van de wereldbevolking met minder dan 5,5 dollar of 4,8 euro per dag moet toekomen. Ook maakt de Wereldbank melding van een toenemend aantal armen in rijkere economieën.

In haar tweejaarlijks rapport meldt de bank dat het aantal mensen die leven in extreme armoede – dat zijn degenen die moeten toekomen met minder dan 1,9 dollar (1,6 euro) per dag  – de afgelopen jaren steeds verder is gedaald.

Vruchten van economische groei “ongelijk verdeeld worden over regio’s en landen”

Toch blijft het aantal armen over de hele wereld nog steeds “onaanvaardbaar hoog”, terwijl de vruchten van de economische groei “ongelijk verdeeld worden over regio’s en landen“.

Huidige trends geven ook aan dat de doelstelling van de Wereldbank om extreme armoede verder te reduceren tot minder dan 3% van de wereldbevolking tegen 2030 moeilijk zal worden gehaald. De bank zegt bijzonder verontrust te zijn over het feit dat extreme armoede zich in een handvol landen lijkt te verankeren, terwijl het tempo van de armoedebestrijding afneemt.

Tussen 1990 en 2016 daalde het aantal mensen dat moet toekomen met 5,5 dollar of 4,8 euro per dag van 67% tot 46%. In diezelfde periode daalde de extreme armoede (1,9 dollar per dag) tot 10%.

Chinese transformatie indrukwekkend

In de regio Oost-Azië en China kon de extreme armoede zelfs met 60% worden teruggedrongen tot 35%, doch de bank denkt dat dit tempo niet kan worden volgehouden omdat de economische groei ondertussen is gematigd.

Toch is de Chinese transformatie indrukwekkend. Indien de armoede in dat land na 1990 niet meer zou zijn gedaald, zouden 900 miljoen meer Chinezen in armoede leven dan vandaag het geval is. In 1990 was 98% van de bevolking arm, vandaag is dat nog 31%.

De voorbije 5 jaar heeft China elke dag opnieuw 37.000 mensen uit de armoede gehaald, een kolossale prestatie.

Sub-Saharaans Afrika blijft probleemgebied

Probleemgebied blijft sub-Saharaans Afrika, waar 84,5 % van de bevolking het nog steeds moet doen met minder dan 5,5 dollar per dag.

Maar terwijl twintig jaar geleden nog 60 % van de wereldbevolking in lage-inkomenslanden woonde, is dit in 2015 gedaald tot 9%. De Wereldbank waarschuwt er ook voor dat armen in veel van die landen niet of nauwelijks deelnemen aan de economische groei.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20