3M krijgt verbod op lozen van afvalwater met FBSA in de Schelde

Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht moet per direct stoppen met het lozen van afvalwater waarin de chemische stof FBSA zit. Dat heeft de Omgevingsinspectie beslist op basis van de meetresultaten van stalen die voorbije week werden afgenomen en op basis van een toxicologisch rapport.

“Wegens de voortdurende gevaren voor mens en milieu dient verdere lozing van de stoffen PFBSA,  MeFBSA en MeFBSAA vermeden te worden”, zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Om verdere contaminatie te vermijden moet 3M onmiddellijk stoppen met de lozing van de proceswaters van PFBSA-houdende processen, zijnde twee specifieke processen. Ze mogen niet langer afgevoerd worden naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein van 3M maar moeten verwerkt worden volgens de beste beschikbare technieken.”

“Tegelijk wordt het toezicht verhoogd. 3M mag deze processen, ook zonder lozing, niet opstarten zonder minstens twee weken voorafgaand aan de opstart de Omgevingsinspectie daarvan op de hoogte te stellen.”

Onder verhoogd toezicht geplaatst

Er komen analyses van wat er uit de waterzuiveringsinstallatie op de site stroomt. Het bedrijf wordt onder verhoogd toezicht geplaatst waarbij wekelijkse staalnames naar de Omgevingsinspectie gaan.

De veiligheidsmaatregel blijft geldig tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau.

Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar de activiteiten van 3M. De Omgevingsinspectie stelde ook een proces-verbaal op van haar bevindingen, dat wordt overgemaakt aan het Antwerpse gerecht.

Lees ook:

Meer