3 grafieken die de vooruitgang in de wereld aantonen, maar ook de nog af te leggen weg

Max Roser van het Institute for New Economic Thinking van de universiteit van Oxford verzamelde op zijn blog OurWorldInData.org 3 grafieken die niet enkel aantonen in welke mate de wereld de voorbije 60 jaar is veranderd, maar ook welke weg er nog af te leggen valt. De grafieken willen context geven bij de dagelijkse nieuwsstroom om zo nieuwe zaken die ons worden verteld beter te kunnen begrijpen.

1. Kindersterfte

Sinds 1960 is de globale kindersterfte gedaald van 20 miljoen tot 6 miljoen per jaar. Dat betekent dat er in 1960 nog elke minuut van de dag 40 kinderen stierven, terwijl dat vandaag is teruggebracht naar 11. Een kolossale vooruitgang, ware het niet dat ook die 11 er nog altijd 11 te veel zijn. Toch is een van de factoren die ons verhinderen de vooruitgang in de wereld te begrijpen het feit dat we vaak niet weten hoe het verleden was. Beide zijn dus waar: de wereld is veel beter dan hij ooit geweest is en toch blijft die ver van volmaakt. Elke minuut sterven nog altijd 11 kinderen.

2.Geboorteratio

De geboorteratio is sinds 1960 gehalveerd. Tot het einde van de jaren 1960 baarde een vrouw gemiddeld meer dan 5 kinderen. De wereldbevolking groeide toen a rato van 2% per jaar en zorgde voor een bevolkingsexplosie die tot op vandaag voortduurt. Maar die geboorteratio is ondertussen wel teruggevallen tot gemiddeld 2,5 kinderen per vrouw. Dat is een gevolg van de introductie van anticonceptiva, de verbetering van het onderwijs en de emancipatie van de vrouw. Maar ook van de daling in de kindersterfte, die op haar beurt een gevolg is van een betere gezondheidszorg. Wanneer mensen weten dat de kans dat hun kind zal sterven daalt, hebben ze ook geen nood om meer kinderen op de wereld te zetten. Eens die geboorteratio daalt tot 2 kinderen per vrouw zal de bevolkingsaangroei eindelijk vertragen.

3. Extreme armoede

25 jaar geleden moest tweederde van de mensen op aarde toekomen met minder dan 5,5 dollar (4,7 euro) per dag. Vandaag zijn ze met minder dan de helft. Ook de vermindering van het aantal mensen die in extreme armoede leven (minder dan 1,9 dollar per dag) is opmerkelijk: van 30% van de wereldbevolking in 1996 tot 9% in 2017. (Cijfers: Wereldbank)

Vooral de Chinese transformatie is indrukwekkend. Indien de armoedegraad in dat land na 1990 niet meer zou zijn gedaald, zouden 900 miljoen meer Chinezen in armoede leven dan vandaag het geval is. In 1990 was 98% van de bevolking arm, vandaag is dat nog 31%.

De voorbije 5 jaar heeft China elke dag opnieuw 37.000 mensen uit de armoede gehaald, een kolossale prestatie.

Kinderen die vandaag worden geboren, waar ook ter wereld, hebben dus aanzienlijk meer kansen om uit de armoede te ontsnappen dan hun ouders een generatie eerder.

Vandaag leven nog altijd 706 miljoen mensen in extreme armoede, een onaanvaardbaar aantal. Maar de wereld evolueert op dat vlak zeker in de goede richting en de dag dat extreme armoede wordt uitgeroeid is niet veraf.

Conclusie: Bovenstaande grafieken geven aan dat de wereld op de goede weg is, maar dat we niet op onze lauweren kunnen rusten, vooral omdat de vooruitgang niet overal gelijk is. Vooral Afrika blijft een zorgenkind, hoewel ook daar vooruitgang wordt opgemeten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20