1.000 miljard dollar staan klaar om uit de City of Londen te worden weggehaald

Vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen en banken overwegen om activa voor een bedrag van 1.000 miljard dollar vanuit Londen naar het buitenland te transfereren. Reden is de onzekerheden die rond de scheiding van Groot-Brittannië en de Europese Unie worden gecreëerd. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY), gebaseerd op een enquête bij ruim tweehonderd financiële bedrijven.

Ongeveer een derde van de ondervraagde ondernemingen gaf daarbij de intentie te kennen om een aantal activiteiten naar buitenlandse locaties over te hevelen. In het rapport wordt opgemerkt dat de cijfers mogelijk nog zouden kunnen oplopen naarmate de definitieve brexit dichterbij komt.

No Deal

“De impact van de brexit lijkt nog relatief bescheiden,” wordt in het rapport opgemerkt. “Alleen al de Britse bankensector heeft immers een waarde van ongeveer 8.000 miljard pond. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de transfers nog verder zouden kunnen oplopen.”

“Zeker wanneer een brexit zonder akkoord met de Europese Unie – een No Deal – realiteit zou dreigen te worden, zouden vele financiële groepen voor een verhuis of een vertrek uit Londen kunnen kiezen.”

Omar Ali, specialist Britse financiële diensten bij Ernst & Young, stelde daarbij dat vele bedrijven een scenario hebben waarop ze kunnen terugvallen indien er tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie een scheiding zonder akkoord komt.

“Naarmate men dichter bij een brexit zonder overeenkomst komt, zullen meer activa worden overgeheveld en zal meer personeel worden verhuisd of op een andere locatie worden aangeworven,” aldus Ali.

Frankfurt

Ongeveer 30 procent van de ondervraagde ondernemingen gaf te kennen zijn activiteiten op minstens één andere Europese locatie te zullen opstarten of uitbreiden. Daarbij lijkt Frankfurt voor vele partijen een uitgelezen bestemming. Zij is immers de financiële hoofdstad van de machtigste economie van de eurozone en de enige metropool in de wereld die twee centrale banken – de Deutsche Bundesbank en de European Central Bank (ECB) – op zijn grondgebied heeft.

Andere favoriete bestemmingen zijn Dublin, Parijs en Luxemburg.

Volgens het rapport zouden door de brexit in totaal zevenduizend banen uit Londen kunnen verdwijnen. “Een groot deel van de getroffen werknemers zal met een ontslag worden bedreigd,” aldus de onderzoekers. “De betrokken bedrijven blijken er immers de voorkeur aan te geven om op de nieuwe bestemmingen lokaal nieuwe teams te creëren, waardoor de kosten van een verhuis zouden kunnen worden beperkt.”

In de Britse financiële sector zijn volgens een rapport van The City UK momenteel in totaal 2,3 miljoen mensen tewerkgesteld. De sector levert de Britse economie jaarlijks bijna 190 miljard pond op en vertegenwoordigt nagenoeg 12 procent van het totale bruto binnenlandse product van het land.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20