Brexit kostte Britten tot nog toe 500 miljoen pond … per week

De beslissing van Groot-Brittannië om zich van de Europese Unie los te scheuren, bezorgt het land een verlies van 500 miljoen pond (563 miljoen euro) per week. Dat blijkt uit een studie van het Centre for European Reform. Opgemerkt wordt dat het Britse bruto binnenlandse product door de brexit – beslist door een referendum in juni twee jaar geleden – met 2,5 procent is gekrompen.

Sinds dat tijdstip heeft het land volgens het rapport jaarlijks al 26 miljard pond aan fiscale inkomsten gemist. Dat komt overeen met een bedrag van 500 miljoen pond per week. Een bedrag van 26 miljard pond komt bovendien overeen met meer dan de helft van het budget van het Britse ministerie van defensie.

Beloftes

De resultaten van de studie vormen volgens het Centre for European Reform een grote tegenstelling tegenover de beloftes van de voorstanders van de brexit, die hun campagnes hadden gebaseerd op basis van de belofte dat Groot-Brittannië door de scheiding met de Europese Unie winst zou maken.

Daarbij werd gewezen op het budget van 350 miljoen pond dat het land elke week aan de Europese Unie diende af te dragen en dat volgens de voorstanders van de brexit voortaan in een verbetering van de gezondheidszorg zou kunnen worden geïnvesteerd.

“Het verlies blijft bovendien nog oplopen,” zeggen de onderzoekers. “Tijdens de eerste helft van dit jaar kende de Britse economie nog een groei met 1,3 procent. Dat is het laagste niveau in zes jaar tijd.”

“Er moet worden vastgesteld dat Groot-Brittannië de voorbije periode de traagste groei van alle grote economieën heeft laten optekenen,” verduidelijkt het Centre for European Reform nog.

“Gedurende de twee jaar na de beslissing over de brexit heeft het land een economische groei met 3,1 procent laten optekenen. Over dezelfde periode kon bij de tweeëntwintig meest geavanceerde economieën van de wereld een gemiddelde groei met 5,2 procent worden geregistreerd. Dat leidt tot een kloof van 2,1 procent, die goed overeenkomt met onze inschattingen over de kosten van brexit.”

Besparingen

“Indien de brexit niet was doorgevoerd, zou Groot-Brittannië op dit ogenblik een begrotingstekort – 2 miljard pond – hebben kunnen voorleggen dat overeenkomt met 0,1 procent van het bruto binnenlandse product,” zeggen de onderzoekers nog. “Dit zou betekenen dat de besparingsmaatregelen die de Britse regering in het begin van dit decennium moest introduceren om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen, nagenoeg konden worden afgerond.”

In het rapport wordt er nog op gewezen dat vele Britse bedrijven hun investeringen terugschroeven, wat als een signaal moet worden bestempeld dat mogelijk negatieve consequenties van de brexit worden gevreesd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20