Zweedse economie krijgt een zetje van de migranten … te laat waarschijnlijk

Wanneer Zweden tijdens de eerste helft van september een nieuw parlement moet kiezen, zal de immigratie-problematiek wellicht een belangrijke impact op de stembusuitslag hebben. Dat zegt Rafaela Lindeberg, Zweeds correspondent van het persbureau Bloomberg.

Door een aantal partijen worden de immigranten daarbij vooral met criminaliteit en druk op de sociale zekerheid in verband gebracht. Anderen verwijzen daarentegen naar de cruciale bijdrage die de nieuwkomers hebben gehad op de positieve economische prestaties die het land de jongste periode heeft laten optekenen.

Arbeidsmarkt

“Zweden heeft de voorbije vijf jaar ongeveer 600.000 immigranten opgenomen,” benadrukt Rafaela Lindeberg. “Hun snelle integratie op de Zweedse arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat het land tijdens de eerste twee kwartalen van dit jaar een economische groei met meer dan 3 procent heeft kunnen laten optekenen, tegenover een gemiddelde stijging met ongeveer 2 procent in de Europese Unie.”

“De immigranten kunnen daarbij ingeschakeld worden in functies die door de vergrijzing van de Zweedse bevolking steeds meer vacant dreigden te blijven. Econoom Lars Christensen, oprichter van consulent Markets & Money Advisory, zegt dan ook dat de immigranten exact op het juiste ogenblik zijn gekomen.”

Werkvergunningen

Zweden heeft de voorbije jaren duizenden werkvergunningen verleend aan buitenlandse ontwikkelaars van informatietechnologie, maar ook aan bessenplukkers en koks. Immigranten bleken vorig jaar verantwoordelijk voor de volledige groei van de tewerkstelling in de industriële sector, maar ook voor 90 procent van alle nieuwe banen in de welzijnssector.

Magdalena Andersson, Zweeds minister van financiën, benadrukt dat immigranten op dit ogenblik twee keer sneller een baan opnemen dan inwijkelingen op het einde van het voorbije decennium. Immigranten hebben in Zweden een activiteitsgraad van ongeveer 82 procent. Dat is ongeveer 4 procentpunt hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie.

Cohesie

“Toch heeft de Zweedse arbeidsmarkt het moeilijk gehad om een dergelijke grote toestroom van mensen – zelfs met meer dan honderdduizend vacatures – te absorberen,” aldus nog Rafaela Lindeberg. “Bij de immigranten moet een werkloosheidsgraad van 20 procent worden opgetekend, tegenover 6,8 procent op de totale arbeidsmarkt.”

“De populistische partij Sverige Demokraterna wil dat het land stopt met de opname van asielzoekers. De partij beweert dat de deze buitenlanders de sociale zekerheid bedreigen en de sociale cohesie van de Zweedse samenleving vernietigen. De partij krijgt wellicht de steun van meer dan 20 procent van de Zweedse kiezers.”

Immigratiebeleid

“Vier jaar geleden drong de voormalige premier Fredrik Reinfeldt er bij de Zweden nog op aan hun hart te openen voor immigranten,” zegt Lindeberg. “Maar de grote instroom inwijkelingen de voorbije jaren heeft het gevoel van gastvrijheid bij de bevolking onder druk gezet.”

“Lokale media koppelen de migranten vaak aan criminaliteit, waarbij de inwijkelingen ook als een last voor de belastingbetaler worden afgeschilderd. Sverige Demokraterna heeft immigratie tot een centraal verkiezingsthema gemaakt, maar inmiddels sturen ook alle andere partijen aan op een strenger immigratiebeleid.”

Nettokost van 6.000 euro per jaar

“Een onafhankelijke commissie binnen het Zweedse ministerie van financiën heeft het vuur nog aangewakkerd door aan te geven dat een immigrant de Zweedse openbare financiën een nettokost van ongeveer 6.000 euro per jaar oplevert,” zegt Lindeberg nog. “Joakim Ruist, de auteur van het rapport, stelt dat vluchtelingen zelden de juiste opleiding of vaardigheden hebben om aan de behoeften van Zweedse werkgevers te voldoen.”

Aan de Stockholm School of Economics en het Zweedse Royal Institute of Technology lopen nochtans een aantal educatieve programma’s voor nieuwkomers.

“Wat in het debat ontbreekt, is dat de absolute meerderheid van de nieuwkomers meer dan ooit werk wil vinden,” zegt Farzad Golchin, chief executive van Novare Potential, een wervingsbureau dat de selectie voor het programma van het Royal Institute of Technology voor zijn rekening neemt.

“Er kan bij deze groep een grote vorm van frustratie worden geregistreerd wanneer inspanningen voor een tewerkstelling geen resultaat blijken op te leveren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20