Zorgeloos genieten van je pensioen: hoe haal je het meeste rendement uit pensioensparen?

We worden in ons land fiscaal aangemoedigd om te sparen voor onze oude dag. Alleen is het niet altijd duidelijk welk pensioenspaarproduct jou op het lijf geschreven is. Nochtans is dit een zeer belangrijke keuze als je het maximum wilt halen uit je spaarinspanningen.

Waarom is dit belangrijk?

Je kan op verschillende manieren sparen voor je oude dag. Zowel banken als verzekeraars bieden fiscaalvriendelijke producten aan om een pensioenspaarpotje op te bouwen, gaande van de veilige tak21-pensioenspaarverzekering tot het dynamische pensioenspaarfonds.

Wie later volop van zijn pensioen wil genieten, zal naar alle waarschijnlijkheid niet rondkomen met zijn wettelijk pensioen. Gelukkig bestaan er nog andere manieren om te sparen voor later. Een van de populairste manieren om dat te doen is het individuele pensioensparen. In ons land geniet je in dat geval van een fiscaal voordeel. Dat voordeel bedraagt 25 of 30 procent, afhankelijk van het jaarlijkse spaarbedrag.

Veilige spaarproducten

Het bedrag dat je op het einde van de rit uiteindelijk in handen krijgt, is in grote mate afhankelijk van de opbrengsten. En die kunnen enorm variëren. Wie bijvoorbeeld spaart via een tak21-pensioenspaarverzekering moest de afgelopen jaren lijdzaam toezien hoe de opbrengsten keer op keer afnemen. Dat komt omdat dergelijke verzekeringsproducten gepaard gaan met kapitaalgarantie. De verzekeraars kunnen dus weinig tot geen risico’s nemen. Ze opteren dan ook voor vastrentende activa, zoals obligaties. En die producten gaan nu net gebukt onder de lage rente.

Veel pensioenspaarders met zo’n verzekering zoeken dan ook naar alternatieven. Gelukkig kan je bij heel wat verzekeraars een tak23-beleggingsverzekering afsluiten. Uit cijfers van de sectorfederatie Assuralia blijkt dat die verzekering de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen. In 2020 verliep 9 procent van de stortingen in een verzekering via een tak23-fonds. In 2019 was dat nog 6 procent.

Indien je wil overschakelen van een tak21 naar een tak23 moet je wel met een aantal zaken rekening houden. Zo kan je doorgaans maar één contract aanhouden bij één verzekeraar. Als je bij dezelfde verzekeraar blijft, en wil overstappen naar een tak23-verzekering moet je het volledige spaarkapitaal dus overhevelen. Sommige verzekeraars bieden wel flexibelere verzekeringsproducten aan (zie verder).

Het is ook mogelijk om de reserves in de tak21-verzekering te laten staan en een tak23-verzekering te openen bij een andere verzekeraar. Via een tak23-verzekering krijg je de mogelijkheid om te beleggen in allerhande fondsen. Sommige verzekeraars laten je kiezen in welke fondsen (uit een bepaalde selectie) je wilt beleggen. Dit is eigenlijk het verzekeringsalternatief voor het pensioenspaarfonds bij een bank.

Leeftijd is een belangrijke factor

Bij heel wat banken krijg je de keuze uit drie type pensioenspaarfondsen: dynamisch, neutraal en defensief. Dynamische fondsen beleggen voornamelijk in aandelen en doen het dan ook zeer goed tijdens een sterk beursjaar, zoals 2021. Neutrale fondsen en defensieve fondsen bieden dan weer iets meer bescherming tijdens volatiele beursjaren omdat ze een groter deel van het kapitaal beleggen in vastrentende activa.

Je leeftijd is hoe dan ook een belangrijke factor om te bepalen hoe je het meeste kan halen uit je spaarinspanningen. Jonge spaarders raden wij aan om te kiezen voor een tak23-verzekering of een dynamisch pensioenspaarfonds. Hoe jonger je bent wanneer je begint met pensioensparen, hoe langer je beleggingshorizon. Je kan dus eventuele beurscorrecties gemakkelijk te boven komen.

Op tijd overschakelen

Wanneer je ouder wordt, kan je eventueel overschakelen naar een defensievere formule om het opgebouwde spaarkapitaal te beschermen. Zo kan je bij een bank probleemloos overschakelen van een dynamisch naar een defensief fonds. Bij sommige verzekeraars, waaronder AXA Verzekeringen en Vivium, kan je switchen tussen een tak21- en tak23-verzekering, of de twee combineren. Dat wordt ook wel een tak44 genoemd.

Hou er wel rekening mee dat het niet mogelijk is om je kapitaal over te hevelen van een pensioenspaarverzekering naar een pensioenspaarfonds. Doe je dat toch, dan is er sprake van een vervroegde opname en die wordt fiscaal bestraft. Je kan wel het kapitaal laten staan om een nieuw contract bij een andere bank of verzekeraar af sluiten. Je kan jaarlijks wel maar via één product sparen. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om in hetzelfde jaar te sparen via zowel een pensioenspaarverzekering als een pensioenspaarfonds.

Conclusie: De beste manier om het meeste rendement uit je spaarinspanningen te halen is door op het juiste moment in het juiste product te beleggen. Jonge spaarders raden we aan om voor een dynamisch spaarproduct te kiezen (dynamisch pensioenspaarfonds of tak23-verzekering). Eenmaal je ouder wordt, is het aangewezen om over te schakelen naar een defensiever product. Dit alles hangt natuurlijk ook af van je risicoprofiel.

(lp)

Meer