Zonder rookmelder kan uw huis vanaf volgend jaar ongeschikt verklaard worden

De Vlaamse regering gaat vanaf 1 januari 2021 strengere sancties hanteren bij het ontbreken van een rookmelder in uw woning. In het slechtste geval kan uw woning ongeschikt verklaard worden.

In Vlaanderen is het sinds 1 januari 2020 verplicht om op elke verdieping in uw huis een (optische) rookmelder te plaatsen. Die verplichting geldt voor alle woningen.

Zware overtreding

De huidige regeling wordt verstrengd vanaf volgend jaar. ‘Waar aanvankelijk de nadruk lag op sensibiliseren en het niet toekennen van een conformiteitsattest, kan een inbreuk op de rookmeldersverplichting vanaf 1 januari 2020 veel verregaandere gevolgen hebben en leiden tot een ongeschiktheidsverklaring’, laat Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) weten.

Wanneer een woning als ongeschikt wordt verklaard, wordt die opgenomen in de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid, wat na een jaar kan leiden tot een heffing. Ook rust er dan een recht van voorkoop op de woning. ‘Bovendien is het verhuren of te huur stellen van een ongeschikte woning strafbaar en kan een lopende huurovereenkomst nietig worden verklaard’, zegt Schryvers.

Noodzaak rookmelder

Schryvers merkt op dat de focus van de controles op de naleving van de rookmeldersverplichting wel zal blijven liggen op huurwoningen. Al benadrukt ze dat de verplichting ook geldt voor de eigenaars-bewoners.

Volgens de politica is het belangrijk dat we de noodzaak inzien van een rookmelder en dus overgaan tot het plaatsen ervan. ‘Rookmelders zijn immers enorm belangrijk om tijdig gealarmeerd te worden in geval van brand. Ze kunnen letterlijk een zaak zijn van leven of dood’, klinkt het.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20