Unizo en dagbladhandelaars ontevreden over verlenging postcontract met bpost

De Belgische regering maakt zich met zijn subsidies voor de dagelijkse krantenbedeling aan het postbedrijf bpost schuldig aan oneerlijke concurrentie. Dat staat in een open brief van de zelfstandigenorganisaties Unizo en Union des Classes Moyennes (UCM) en de sectorverenigingen Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP), Perstablo en Prodipresse aan het adres van de federale regering.

De ondertekenaars van de open brief wijzen er immers dat bpost voor de krantenbedeling een subsidiebedrag krijgt van ongeveer 170 miljoen euro, terwijl de zelfstandige dagbladverkopers uit de boot vallen.

Contract

De ministerraad verlengde maandag het contract over de persconcessies met bpost voor een periode van twee jaar. Die overeenkomst bepaalt dat het bedrijf een vergoeding krijgt voor de verdeling van kranten en tijdschriften. Bpost moet daarvoor wel elke weekdag voor zeven uur in de ochtend en op zaterdag voor acht uur de kranten in het hele land verdelen.

De concrete omvang van de vergoeding is niet helemaal duidelijk, maar in het verleden werd vaak gewag gemaakt van een bedrag van ongeveer 170 miljoen euro per jaar.

‘Dat is nefast voor de zelfstandige dagbladhandel, want die ziet hierdoor zowel het cliënteel als de investeringen als sneeuw voor de zon verdwijnen,’ zeggen de ondertekenaars van de open brief.

Daarbij vragen ze zich af waarom bpost voor de persbezorging aan particulieren een overheidssubsidie ontvangt, terwijl dit niet geldt voor de pakketten kranten en tijdschriften die op hetzelfde ogenblik bij de dagbladhandelaar worden gedeponeerd.

Uitnodiging

Volgens de organisaties werd bovendien eerder al in een advies aangegeven dat de persverkopers best bij de subsidie betrokken zouden worden. Daarbij was onder meer gesuggereerd een deel van de subsidie te voorzien voor de handelaars die zelf een krantenronde organiseren of aan hun klanten een winkelabonnement. Maar dat is nu dus niet gebeurd.

De ondertekenaars van de open brief zeggen daarom bpost, de betrokken ministers en het Parlement uit te nodigen om op basis van het advies van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven een oplossing uit te werken waarbij de onafhankelijke persverkopers kunnen worden betrokken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20