Zeemijnen, explosies en inbeslagnames: spanning stijgt weer op ’s werelds belangrijkste olieroute

De Perzische Golf, en meer bepaald de smalle zeestraat van Hormuz, staat weer onder hoogspanning. Vorige maand was er een explosie op een tanker in de Saoedische haven van Jeddah, en werd een zware zeemijn aangetroffen op de romp van een andere tanker voor de kust van Irak. En nu heeft Iran een tanker in beslag genomen die op weg was van Saoedi-Arabië naar de Verenigde Arabische Emiraten.

De in beslag genomen tanker met Zuid-Koreaanse vlag, Hankuk Chemi, was op weg door de beruchte straat van Hormuz toen hij door schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde werd omgeleid naar de haven van Bandar Abbas. Dat is althans wat enkele semi-officiële nieuwsagentschappen in Iran melden. Reden voor het Iraanse optreden: ‘chemische vervuiling in de Perzische Golf’.

Officiële bevestiging is er niet echt. Het Britse agentschap dat dienst doet als link tussen de marine en commerciële vaartuigen in risicogebied maakt enkel melding van ‘een interactie’ tussen een tanker en de Iraanse autoriteiten. De Amerikaanse Vijfde Vloot, die in de regio opereert, laat weten ‘op de hoogte te zijn en de situatie op te volgen’, zonder in detail te gaan.

Slagader van wereldwijde oliehandel

De situatie oogt almaar meer gespannen. In december ontplofte een explosief aan boord van een tanker in de Saoedische haven van Jeddah. Dat werd toen door de Saoedi’s beschreven als een ’terreurdaad’. En op 31 december ontdekten bemanningsleden van een tanker voor de kust van Irak een zeemijn aan de romp van hun schip. Wie of wat daarachter zit, is vooralsnog een mysterie.

Het is het soort van spanning dat de regio kan missen als kiespijn. De Straat van Hormuz is zonder overdrijven een van de slagaders van de wereldwijde oliehandel. Zowat 20 procent van de wereldwijde oliestromen moet passeren door de zee-engte, geprangd tussen de kust van Oman en het nukkige Iran. Op z’n smalst is de zeestraat amper 33 kilometer breed. Daarvan is slechts 6 kilometer beschikbaar als vaarroute voor de twee richtingen. Als die route stilvalt, heeft dat onmiddellijk grote gevolgen voor de wereldwijde oliebevoorrading.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20