Zaak-Omega Pharma: medeverkoper Waterland wuift het Amerikaanse verwijt over “fraude” weg

Na de ophefmakende arbitragebeslissing in de zaak van Perrigo versus Marc Coucke over de verkoop van medicijnverdeler Omega Pharma komt de expliciete vermelding van “incidenteel bedrog” en “frauduleuze handelingen en nalatigheden” in het bericht van Perrigo hard aan in het Belgisch-Nederlandse kamp dat Omega Pharma in 2014 verkocht aan de Amerikanen.

Volgens Omega Pharma-koper Perrigo staat na de uitspraak van de arbitragecommissie Cepani nu vast dat de prijs van het medicijnenbedrijf destijds door de verkopers Marc Coucke en Holdco (vooral het Belgisch-Nederlandse investeringsbedrijf Waterland) opgepompt was “door in het kader van het verkoopproces opzettelijk belangrijke informatie achter te houden” en “verschillende frauduleuze handelingen en nalatigheden”.

“Incidenteel bedrog”

Perrigo zegt in zijn bericht dat de arbitragecommissie Coucke en co schuldig bevond voor “incidenteel bedrog”, wat een heel precieze juridische term is die slaat op bedrog bij een verkoop door verzwijging van belangrijke informatie, om zo een hogere prijs te bekomen.

Verscheidene juridische waarnemers reageren verrast op die expliciete taal van Perrigo, dat beursgenoteerd is in New York. Een arbitrageprocedure is bedoeld om een conflict buiten de officiële rechtbanken op te lossen en wordt doorgaans door alle partijen in grote discretie afgewikkeld.

De niet mis te verstane bewoordingen kunnen Coucke en Waterland reputatieschade bezorgen. “Perrigo kan zich in elk geval niet permitteren om misleidende informatie, zelfs al gaat het om de afloop van een zaak, te gaan verspreiden”, zegt advocaat Stijn Sabbe in De Wereld Vandaag (Radio 1).

Holdco, dat destijds 48 procent van de aandelen van Omega Pharma heeft verkocht aan Perrigo, is “verrast en teleurgesteld” door de arbitragebeslissing en zegt te goeder trouw te hebben gehandeld. “Professionele integriteit is voor ons van essentieel belang en wij voeren al onze transacties en investeringen op de meest professionele wijze uit, daarbij gesteund door externe expert adviseurs”, klinkt het bij Waterland en co in een persbericht.

7 procent

Ze wijzen er nog op dat de verplichte terugbetaling aan Perrigo van 266 miljoen euro (dat inclusief rentelasten oploopt tot 350 miljoen euro) neerkomt op slechts 7 procent van de totale waarde van de transactie (3,8 miljard euro) en 15 procent van het bedrag dat Perrigo claimde (ongeveer 1,9 miljard euro).

De puur financiële schade blijft dus beperkt voor Coucke en Waterland. Van Marc Coucke was er maandagavond nog geen reactie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20