‘Winstpremie vervroegen kan productiviteit verhogen’

Een winstpremie vroeger uitkeren is goed voor de motivatie. Momenteel komt die uitkering te laat. Dat zegt sociaal secretariaat Partena.

In 2018 keerden 738 bedrijven een winstpremie uit aan hun personeel. Een winstpremie is een deel van de winst van het bedrijf waar het vrij over mag beschikken. In 2018 ging het om 92,5 miljoen euro, die uitgekeerd werden aan 50.000 werknemers.

Grotere motivatie

Momenteel zit er erg veel tijd tussen het beloven van de winstpremie en het effectieve uitkeren ervan. Volgens Yves Stox, legal counsel bij sociaal secretariaat Partena, zou het de motivatie van werknemers ten goede komen als die sneller wordt uitgekeerd. Hoe dichter evaluatie en beloning bij elkaar liggen, hoe groter de motivatie is.

Over winstpremies wordt beslist door de algemene vergadering van een bedrijf. Die vindt plaats na het einde van het boekjaar. Dan beslissen aandeelhouders of er winst zal uitgekeerd worden aan aandeelhouders (dat is een dividend), aan de bestuurders (een tantième) of dus als een winstpremie aan werknemers.

Jaarrekening

Die algemene vergadering beslist dat vaak pas wanneer het de jaarrekening aan de algemene vergadering kan voorleggen. Dat kan tot zes maanden na afsluiten van het boekjaar duren.

Om aandeelhouders niet te lang te laten wachten, mogen er ook ‘interim’-dividenden uitgekeerd worden. Die worden uitgedeeld voor de goedkeuring van de jaarrekening. Volgens Stox zou het interessant zijn als die regeling ook doorgetrokken wordt naar de winstpremie. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om werknemers te laten deelnemen in de prestaties van het bedrijf.

Dat is overigens ook een onderdeel van de programmawet om de begrotingsdoelstellingen te halen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20