Winsten Amerikaanse banken opnieuw ingekrompen; reserves voor kredietverliezen worden opgevoerd

In de Verenigde Staten hebben de banken tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een gezamenlijke winst geboekt van 59,7 miljard dollar. Dat betekende een daling met 6,5 procent tegenover de drie maanden voordien. Dat staat te lezen in een rapport van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

In het rapport wordt aangevoerd dat grote banken hun beleid door de toegenomen economische en geopolitieke onzekerheid hebben bijgestuurd en hun voorzieningen voor verliezen op leningen hebben opgevoerd. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar vielen de Amerikaanse bankwinsten met 22,2 procent terug.

Onzekerheid

“Een inflatoire druk, de stijgende rentetarieven en de toenemende geopolitieke onzekerheid kunnen de winstgevendheid van de banken bedreigen, de kwaliteit van de kredieten uithollen en de kredietgroei verminderen”, merkte Martin Gruenberg, voorzitter van de FDIC, in een commentaar op het rapport op.

De winsten van banken waren begin vorig jaar tot recordhoogtes gestegen. De dalende impact van de coronapandemie resulteerde immers in een heropleving van de economische groei. Dit liet de banken toe om over te gaan tot een afbouw van de enorme reserves voor kredietverliezen die ze bij het begin van de pandemie hadden opzij gezet.

“Maar sindsdien zijn de winsten opnieuw gekrompen”, voert het rapport aan. “Een aantal instellingen besliste immers om de vermindering van de buffers minder agressief aan te pakken. Sommige grotere banken kozen er bovendien voor helemaal van koers te veranderen en opnieuw grotere reserves op te bouwen. Hierdoor werden potentiële winsten verder aangetast.”

Leningen

In het eerste kwartaal van vorig jaar hadden de Amerikaanse banken de voorzieningen voor verliezen op kredieten met 14,5 miljard dollar verminderd. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden die reserves echter opnieuw met 5,2 miljard dollar verhoogd.

Dat fenomeen werd vooral door de grotere banken gedreven. “JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group en Citigroup hebben tijdens het eerste kwartaal van dit jaar gezamenlijk een bedrag van 3,36 miljard dollar aan reserves voor kredietverliezen opzij gezet”, luidt het.

Er werd nog wel gemeld dat de kredietverstrekking tijdens het eerste kwartaal van dit jaar, ondanks de grotere voorzichtigheid, nog met 1 procent verder is toegenomen. Die activiteit had vooral betrekking op commerciële en industriële leningen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20