Voormalige CEO Goldman Sachs: “Zeer, zeer groot risico” dat Amerikaanse economie in recessie gaat

In een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS News zei Lloyd Blankfein, de senior-voorzitter van investeringsbank Goldman Sachs, dat er een “zeer, zeer groot risico” is dat de Amerikaanse economie op een recessie afstevent. “Als ik een groot bedrijf zou leiden, zou ik er zeer goed op voorbereid zijn. Als ik een consument was, zou ik erop voorbereid zijn”, aldus de oud-Goldman-CEO.

Met onder meer de hoge brandstofprijzen en het tekort aan babyvoeding als versterkers van het Amerikaanse onbehagen, daalde het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten begin mei tot het laagste niveau sinds 2011, bericht de nieuwssite Bloomberg. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in april met 8,3 procent ten opzichte van een jaar geleden, een lichte vertraging ten opzichte van maart, maar nog steeds een van de snelste stijgingen in decennia.

Blankfein zei dat vooral de enorme stimuleringspakketten van de Amerikaanse overheden, ingevoerd om de economische gevolgen van de coronapandemie te verzachten, deze torenhoge inflatie in het land hebben aangejaagd. Daarnaast haalde hij de wereldwijde issues met toeleveringsketen, de lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne aan als katalysatoren van de precaire economische situatie.

Fed

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, probeert momenteel met een reeks renteverhogingen de geldontwaarding te bekampen. Zo heeft de Fed deze maand voor het eerst sinds 2000 haar referentierente met een half procentpunt verhoogd. Twee nieuwe renteverhogingen zouden nog op het programma staan. “De Fed heeft zeer krachtige instrumenten. Het is moeilijk om ze fijn af te stellen en het is moeilijk om de effecten ervan snel genoeg te zien om ze te veranderen. Maar ik denk dat ze goed reageren”, opperde Blankfein.

Blankfein denkt niettemin dat een paar van de factoren die de inflatie aanjagen spoedig zullen verdwijnen, zoals de coronalockdowns in China. Sommige medeoorzaken ziet hij echter een tijdje aanhouden, zoals de torenhoge energieprijzen. En ook over de toeleveringsketens is het laatste woord niet gezegd, aldus de bankier.

“Hoe comfortabel zijn wij nu om te vertrouwen op die toeleveringsketens die niet binnen de grenzen van de VS liggen en die wij niet kunnen controleren?”, wierp hij nog op. “Voelen wij ons er goed bij om al onze halfgeleiders uit Taiwan te halen?” Hij alludeerde daarbij op het feit dat Chinees president Xi Jinping verschillende malen openlijk gezegd heeft dat de “hereniging” van China en de democratische eilandstaat Taiwan onvermijdelijk moet plaatsvinden. Peking verkiest daarvoor een vreedzame aanpak, maar sluit militair geweld niet uit.

“Grote onbekende”

David Solomon, Blankfeins opvolger als CEO van Goldman, was minder stellig over het vooruitzicht van een recessie.

Toen hem vorige maand op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de bank gevraagd werd naar het effect van de renteverhogingen van de Fed op de economie, zei hij het volgende: “Onze economen denken dat de kans op een recessie hier in de VS in de komende paar jaar ongeveer 30 procent is. Maar (…) dat is een grote onbekende, en er is een groot verschil in uitkomsten, dus dat gaan wij allemaal heel nauwlettend in de gaten houden.”

Verlaagde groeiprognose

Het interview met Blankfein werd uitgezonden op dezelfde dag dat de economen van de Wall Street-reus hun groeiprognoses voor de VS voor dit en volgend jaar verlaagden. Zo poogden ze rekening te houden met de recente verkoopgolf op de financiële markten.

Het economisch team van Goldman, geleid door Jan Hatzius, verwacht nu dat het bruto binnenlands product (bbp) van de VS dit jaar met 2,4 procent zal groeien, tegen 2,6 procent eerder. Het verlaagde zijn raming voor 2023 tot 1,6 procent, van 2,2 procent.

Het rapport noemde deze vertraging van de economische groei “noodzakelijk” om de loonstijging te helpen temperen, en de inflatie terug te brengen in de richting van het streefcijfer van 2 procent van de Fed. Zo waarschuwde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, vorige week dat het terugbrengen van de inflatie tot dit streefcijfer “enige pijn” zou veroorzaken, bericht de Financial Times.

Hoewel de trager dan verwachte groei de werkloosheid zal opdrijven, was Goldman optimistisch dat een sterke stijging van de werkloosheid kan worden vermeden.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20