Wilmès: ‘Zelfs zuinig Europees meerjarenbudget kost België 1 miljard euro meer per jaar’

De Europese meerjarenbegroting blijft de gemoederen beroeren. ‘Ook een zuinige begroting van 1,05 procent zal België elk jaar 1 miljard euro meer kosten’, zei premier Sophie Wilmès (MR) dinsdag in de Kamer.

Anderhalve week geleden, op 20 en 21 februari, bogen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich over de meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. Een compromis kwam daar niet uit de bus, ondanks verwoede pogingen van Europees President Charles Michel. Hij had een voorstel opgesteld waarbij het budget 1,074 procent van het bruto binnenlands product van de 27 lidstaten bedroeg.

Te veel, vonden de vijf netto-betalers (Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en tot voor kort het Verenigd Koninkrijk). Maar ook in eigen land kon N-VA zich niet vinden in het voorstel van de Belgische ex-premier. ‘Met dit zou België elk jaar 1,2 miljard euro éxtra moeten betalen aan de EU. Premier Wilmès laat uitschijnen dat zij daarmee akkoord zou kunnen gaan. N-VA alvast niet’, gooide Kamerlid Sander Loones prompt op Twitter.

‘Zuinige politiek?’

In de commissie Europese Aangelegenheden sprak Wilmès zich opnieuw uit over de meerjarenbegroting. ‘Sommigen pleiten voor een begroting van 1,05 procent, maar willen tegelijk meer middelen voor onderzoek, innovatie, digitalisering, migratiebeleid en landbouwbeleid. Ook een begroting van 1,05 procent zal België elk jaar 1 miljard euro meer kosten. Dat is 146 miljoen euro minder dan in het voorstel van de voorzitter. Kan men dan spreken van een zuinige politiek?’, stelde ze fijntjes.

N-VA voelde zich daardoor niet aangesproken. Volgens N-VA-Kamerlid Sander Loones wil Charles Michel met zijn voorstel, en dan specifiek de voorziene landbouwsubsidies, de steun van de Oost-Europese lidstaten afkopen. Op Twitter noemt hij het voorstel van Michel, waarbij ‘onze’ landbouwers 18,9 procent aan Europese middelen moeten inleveren, ‘onverdedigbaar’. Hij stelt voor om te besparen op subsidies voor grote agro-industriële bedrijven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20