Wie 27 is en in Australië woont heeft nog nooit een recessie meegemaakt

Australië beleeft een sterke economische periode. De nationale economie kende tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een groei met 3,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee heeft het land zijn sterkste economische groei in twee jaar laten optekenen. Er kan dan ook gesteld worden dat de Australische jongeren zich letterlijk niet kunnen inbeelden wat een crisis inhoudt.

Hun land kent immers al gedurende zevenentwintig jaar een ononderbroken groei. Het bruto binnenlandse product van Australië kende tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een groei met 1 procent, tegenover een toename met 0,5 procent de laatste drie maanden van vorig jaar.

China

Al gedurende meer dan een kwarteeuw kent Australië een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,3 procent. De voorbije vijf jaar werden in het land één miljoen banen gecreëerd. De werkloosheid staat op een niveau van 5,5 procent. Volgens Australische normen is dat een relatief hoog cijfer, maar in vergelijking met Europa kan van een lage werkloosheid worden gesproken.

Wanneer naar gemiddeld inkomen wordt gekeken, staat Australië wereldwijd op een zesde plaats. Op het vlak van economische ontwikkeling – naar de maatstaven van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) – staat het land zelfs op een tweede plaats.

Een groot deel van zijn rijkdom dankt Australië aan zijn ondergrond. De Australische bodem bevat immers een aantal belangrijke grondstoffen, zoals ijzer en steenkool. Die productie leverde het land grote inkomsten op omdat buurland China die grondstoffen nodig had om zijn sterke industrialisering te ondersteunen.

“Dankzij de ontwikkeling van China kan Australië sinds de jaren negentig op een ongekende manier van zijn mijnbouw profiteren,” benadrukt Paul Dales, hoofdeconoom bij consulent Capital Economics. “China had immers gigantische hoeveelheden ijzer nodig voor zijn staalindustrie, terwijl steenkool de elektriciteitsbehoefte van het land moest helpen invullen.”

Lonen

Daardoor hebben de Australische mijnen tot vijf jaar geleden een grote bloeiperiode gekend, net zoals de Australische export naar China. “Aan de hausse in de mijnbouw is inmiddels wel een einde gekomen, maar de Australische economie kon daarop flexibel en veerkrachtig reageren, waardoor een sterke jobcreatie kon worden behouden en de economische rapporten uitstekende resultaten konden blijven melden,” aldus economisten.

Toch is niet alles rooskleurig in de Australische economie. De groei tijdens het eerste kwartaal werd immers vooral gedragen door een bloeiende export, bedrijfsinvesteringen en overheidsuitgaven. De impact van de particuliere consumptie, die ongeveer 57 procent van het bruto binnenlands product vertegenwoordigt, bleef beperkt tot 0,2 procent.

De problemen op de consumentenmarkt moet worden toegeschreven aan de budgetdruk die door de Australische huishoudens wordt ervaren. De voorbije vijf jaar zijn de Australische lonen immers nagenoeg ongewijzigd gebleken.

Vele consumenten dienden dan ook hun spaargeld aan te boren en kredieten op te nemen om hun levensstandaard te behouden. Daardoor is het volume spaargeld van de Australische gezinnen tot het laagste niveau in elf jaar tijd teruggevallen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20