Wereldwijde zonnekracht bereikt volgend jaar nieuwe mijlpaal

Volgend jaar zullen wereldwijd meer dan 200 gigawatt nieuwe fotovoltaïsche installaties worden geplaatst. Dat is ruimschoots 20 procent meer dan dit jaar. Dat blijkt uit studie van adviseur IHS Markit. De totale investering in nieuwe fotovoltaïsche installaties zou volgens de onderzoekers volgend jaar tot minstens 170 miljard dollar oplopen.

“Zonnekracht bereikt volgend jaar een nieuwe mijlpaal”, zegt Josefin Berg, analist duurzame energietechnologie bij IHS Markit. “Voor de eerste keer in de geschiedenis zullen er meer dan 200 gigawatt aan nieuwe installaties worden geregistreerd.”

Nutsbedrijven

Het rapport merkt op dat zonnekracht uit een moeilijke periode komt. De uitbarsting van de coronapandemie heeft immers een rem op veel nieuwe investeringen gezet. “Vooral de sector van de nutsbedrijven schroefde zijn investeringen in zonnekracht terug”, zeggen de onderzoekers.

“Vele projecten werden uitgesteld of zelfs geannuleerd. Andere sectoren lieten daarentegen wel een sterke groei optekenen. Daarbij moet onder meer verwezen worden naar de oplopende investeringen van residentiële, commerciële en industriële partijen.”

“Dat fenomeen wordt gedreven door de brandstofcrisis en de stijgende elektriciteitsprijzen. Vooral op de Europese markten konden sterke prestaties worden gemeld.”

“Gedurende het voorbije decennium werd de groei van de fotovoltaïsche installaties vooral gestuwd door de dalende kosten van de technologie”, merken de onderzoekers op. “Sinds vorig jaar is die situatie echter veranderd.”

“Een verstoring van de logistieke sector en onderbrekingen in de bevoorraadketens hebben de materiaalkosten voor de sector sterk opgedreven. Daarnaast moet gewezen worden op de beperkingen in de elektriciteitsproductie op het Chinese vasteland tijdens de tweede helft van dit jaar.”

“Hierdoor werd de productie van vele Chinese fabrikanten ernstig beperkt. Dat had een belangrijke impact op de productie van materialen – zoals metaalsilicium, polysilicium en zonneglas – die voor de productie van zonnepanelen van cruciaal belang waren.”

“De voorbije twaalf maanden is de prijs van polysilicium met meer dan 200 procent gestegen”, wordt in het rapport opgemerkt. “Ook andere componenten kenden sterke prijsstijgingen. Dit dwong de fabrikanten van zonnepanelen op hun beurt hun tarieven op te drijven.”

Meer dan 1.000 gigawatt

IHS Markit berekende dat de gemiddelde productiekosten van de zonnepanelen sinds augustus dit jaar met meer dan 15 procent zijn gestegen. Daardoor zijn de prijzen van de panelen opnieuw tot het niveau van twee jaar geleden opgevoerd.

IHS Markit zegt te verwachten dat de hoge vrachtkosten en de daaropvolgende vertragingen in de scheepvaart zich ook nog tot ver in het volgende jaar zullen laten voelen.

“Er is op de wereldmarkt een grote behoefte aan de ontwikkeling van fotovoltaïsche centrales, maar de toeleveringsketen is momenteel niet in staat om aan deze vraag te voldoen. De sector heeft tijd nodig om zich aan te passen.” 

De aanhoudende krapte in de toeleveringsketen zal naar verwachting de prijzen van zonnepanelen volgend jaar op een hoog niveau houden. Daarin zullen volgens IHS Markit ook evoluties in het beleid van landen zoals China, de Verenigde Staten en India een rol hebben.

“Ondanks de moeilijke periode blijft zonnekracht een van de energietechnologieën met de laagste investeringskosten”, stipt IHS Markit nog aan. “Bovendien kunnen zonnecentrales ook snel worden geplaatst en in gebruik genomen.”

Verwacht wordt dat tot het midden van dit decennium wereldwijd meer dan 1.000 gigawatt aan nieuwe fotovoltaïsche centrales zullen worden geïnstalleerd. Eind vorig jaar was er volgens cijfers van consulent Statista wereldwijd 773,2 gigawatt aan zonnekracht beschikbaar. Dat jaar werden voor 138 gigawatt nieuwe installaties geregistreerd.

(lp)

Meer