Zonnekracht grootste werkgever in duurzame energie

Hernieuwbare energie telde vorig jaar wereldwijd 11,5 miljoen arbeidsplaatsen. Dat is voor de sector een absoluut record. Dat blijkt uit een studie van het International Renewable Energy Agency (Irena). Tegenover het jaar voorzien nam de tewerkstelling in de hernieuwbare energie-industrie met 500.000 eenheden toe. Zonnekracht is in de sector de grootste werkgever.

De onderzoekers waarschuwen echter wel dat er actie moet worden ondernomen om het momentum van de energietransitie ook tijdens de coronacrisis vast te houden.

China

‘De tewerkstelling in de hernieuwbare energie wordt in belangrijke mate gedragen door zonnekracht,’ voert het rapport aan. ‘Geografisch is er sprake van een sterke concentratie in Azië.’

Zonnekracht vertegenwoordigde vorig jaar wereldwijd 3,76 miljoen arbeidsplaatsen. Daarmee heeft de sector op de arbeidsmarkt van de hernieuwbare energie een aandeel van 33 procent.

Geografisch concentreert Azië 63 procent van alle banen in de hernieuwbare energie. Daarbij valt vooral China op, waar zonnekracht vorig jaar 2,2 miljoen arbeidsplaatsen vertegenwoordigde.

Vloeibare biobrandstoffen staan met 2,48 miljoen banen op de wereldwijde arbeidsmarkt van de hernieuwbare energie op een tweede plaats, gevolgd door waterkracht (1,96 miljoen) en windenergie (1,17 miljoen).

Gendergelijkheid

De onderzoekers merken nog op dat hernieuwbare energie ook op het gebied van inclusie en gendergelijkheid beter scoort dan fossiele brandstoffen. Vrouwen blijken in de hernieuwbare energie in de tewerkstelling een aandeel van 32 procent te hebben. Op de arbeidsmarkt van de fossiele brandstoffen daalt dat cijfer tot 21 procent. 

Wel merkt het rapport op dat deze vaststelling niet langer opgaat wanneer naar de tewerkstelling in wetenschappelijke en technologische functies wordt gekeken. Vrouwen blijken bij de hernieuwbare energie vooral administratieve functies in te vullen.

Daarnaast moet worden vastgesteld dat windkracht op het gebied van gendergelijkheid minder goed presteert dan andere vormen van hernieuwbare energie. De vrouwelijke tewerkstelling haalt er immers geen hoger niveau dan bij de fossiele brandstoffen.

‘Er moeten grotere inspanningen worden gedaan om werknemers uit vervuilende energiesectoren nieuwe mogelijkheden te bieden,’ zegt Irena nog. Daarbij verwijst de instelling naar een Britse enquête, waaruit bleek dat vele werknemers uit de offshore winning van olie en gas op zoek zijn naar een andere baan.

Een tewerkstelling in de sector van de hernieuwbare energiebronnen kwam daarbij als het populairste alternatief naar voor. Francesco La Camera, directeur-generaal van Irena, wijst er daarbij op dat vele werknemers uit die vervuilende sectoren vaardigheden en expertises bezitten die ook in de hernieuwbare energie nuttig kunnen worden ingezet.

Omschakeling

De coronacrisis heeft ook de industrie van de hernieuwbare energie geraakt. ‘Toch heeft de sector de impact van de pandemie beter verwerkt dan de fossiele brandstoffen,’ zegt La Camera. Hij voegt eraan toe dat de onzekerheid die door de corona-pandemie is veroorzaakt, voor de regeringen een signaal moet zijn om de omschakeling naar duurzame energiebronnen te versnellen.

Volgens Irena kan hernieuwbare energie tegen eind dit decennium 30 miljoen werknemers tellen. Tegen het midden van de eeuw zou die arbeidsmarkt verder tot 42 miljoen banen kunnen opgelopen.

Meer