Studie: ‘Drijvende zonnekracht kan bijna heel de wereld van elektriciteit voorzien’

Een combinatie van drijvende zonnecentrales en waterkracht zou het merendeel van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening voor zijn rekening kunnen nemen. Dat blijkt uit een rapport van het National Renewable Energy Laboratory (NREL), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van energie.

‘Er zijn wereldwijd 379.068 locaties waar op het oppervlak van de reservoirs van waterkrachtcentrales ook zonnepanelen zouden kunnen worden geïnstalleerd,’ verduidelijkt onderzoeksleider Nathan Lee. ‘Deze zonnecentrales zouden samen een capaciteit van 7,6 terawatt energie kunnen vertegenwoordigen.’

Kosten

‘Daarmee zouden de installaties jaarlijks 10.600 terawattuur elektriciteit kunnen genereren, zonder rekening te houden met de opbrengsten van de waterkrachtcentrales. Een combinatie van beide toepassingen kan dan ook een groot deel van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening garanderen. Uit cijfers van het International Energy Agency blijkt immers dat twee jaar geleden wereldwijd 22.300 terawattuur elektriciteit werd geconsumeerd.’

Een combinatie van beide technologieën kan volgens Lee bovendien ook de kosten van de elektriciteitsproductie gevoelig terugdringen. ‘Een hybride systeem zou door de bouw van een gemeenschappelijk substation immers de transmissiekosten gevoelig kunnen verlagen,’ aldus de onderzoeker. ‘Bovendien kunnen de twee technologieën een evenwichtige balans in de opwekking van elektriciteit aanbieden.’

‘Tijdens de droogste periodes van het jaar zou immers vooral op zonnekracht beroep kunnen worden gedaan, terwijl tijdens regenseizoenen vooral van waterkracht gebruik zou kunnen worden gemaakt. Overschotten aan zonnekracht zouden met behulp van pompinstallaties zelfs in waterkracht voor later gebruik kunnen worden opgeslagen.’

Baten

‘Deze hybride energiebron heeft potentieel zelfs de mogelijkheid om de structuur van de wereldwijde elektriciteitssector fundamenteel te herschikken,’ betoogt Lee, die zegt heel optimistisch te zijn over de opportuniteiten die de toepassingen zouden kunnen bieden. Hij gaf wel toe dat in het onderzoek niet werd gekeken naar de economische haalbaarheid van de technologie.

Net zoals drijvende windturbines worden ook drijvende zonnepanelen grote mogelijkheden in de volgende golf van de energietransmissie toegeschreven. ‘De technologie biedt de mogelijk om ongebruikte wateroppervlaktes om te zetten in economisch nuttige sites,’ zeggen waarnemers.

‘De toepassing zou vooral aanzienlijke baten kunnen opleveren voor landen die slechts over een beperkt volume landoppervlakte kunnen beschikken.’ Wereldwijd wordt inmiddels gedacht aan centrales met een capaciteit van honderden megawatts of zelfs meerdere gigawatt.

Meer