Rapport: ‘Markt voor zonnekracht op weg naar hoogconjunctuur’

Het voorbije jaar werd wereldwijd 280 gigawatt aan hernieuwbare energie geïnstalleerd. Dat was 45 procent meer dan het volume dat het jaar voordien werd geïmplementeerd. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). De onderzoekers maken daarbij gewag van de grootste toename sinds het laatste jaar van de voorbije eeuw.

De sterkste groei werd opgetekend bij windenergie, waar de installatie van nieuwe capaciteit het voorbije jaar met 90 procent toenam. Bij zonnekracht was er sprake van een stijging met 50 procent. Hernieuwbare bronnen vertegenwoordigen vorig jaar 90 procent van alle bijkomende energie die wereldwijd werd geïnstalleerd.

Hausse

‘De marktgroei van de windenergie zal dit jaar vertragen, maar blijft hoger dan het gemiddelde van de laatste kwart van het afgelopen decennium’, voorspelt het energiebureau. ‘Tegelijkertijd zal zonnekracht waarschijnlijk verder een snelle groei blijven vertonen.’

‘Dat heeft vooral te maken met het feit dat een aantal grote energieverbruikers, zoals China en de Verenigde Staten, de technologie zullen willen gebruiken om hun aangepaste klimaatdoelstellingen te kunnen halen.’

Eerdere analyses van energiebureau hadden al voorspeld dat de markt voor zonnekracht na de coronapandemie een hausse zou kennen. Daarbij werd onder meer gewezen naar de dalende kosten van de technologie, die daardoor ook aantrekkelijker zou worden om de duurzame herstelplannen te ondersteunen.

Biobrandstof was de enige sector uit de hernieuwbare energie die vorig jaar – zowel bij de vraag als bij het aanbod – een terugval liet optekenen. Daarbij werd gewag gemaakt van een achteruitgang met 8 procent tegenover het jaar voordien.

Volgens het rapport zal er echter dit jaar opnieuw een heropleving mogen worden verwacht. Men heeft het over een activiteit die met de investeringen van twee jaar geleden kan worden vergeleken. Voor volgend jaar wordt een verdere groei met 7 procent in het vooruitzicht gesteld.

Capaciteitsuitbreiding

‘Hernieuwbare bronnen waren de enige energiesector die vorig jaar, ondanks de impact van de coronapandemie, vorig jaar een groei konden registreren’, aldus nog het rapport. ‘Alle andere brandstoffen werden met een inkrimping geconfronteerd.’

‘Dit jaar mag voor duurzame energie een uitzonderlijke hoge capaciteitsuitbreiding worden verwacht. Die trend zal zich ook volgend jaar verder doorzetten.’

Eerdere prognoses van het energiebureau gaven al aan dat de wereldwijde capaciteit aan windenergie en zonnekracht tegen het midden van dit decennium een verdubbeling zal kennen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20