Wereldwijde scheepsbouw draait op volle toeren; correctie volgend jaar waarschijnlijk

De wereldwijde scheepsbouw maakt een hoogconjunctuur door, maar voor volgend jaar moet met een belangrijke terugval rekening worden gehouden. Dat staat in een rapport van de Export-Import Bank of Korea. De sector kon dit jaar rekenen op een sterke vraag, gedreven door de toenemende behoefte aan containercarriers en gastankers. Maar volgend jaar zal volgens het rapport een inkrimping tussen 15 en 23 procent heel waarschijnlijk zijn.

“De scheepsbouw bereikte dit jaar een hoog niveau”, wordt in het rapport beklemtoond. “Maar dat sterke volume aan nieuwe orders zal volgend jaar niet kunnen worden volgehouden.”

Tarieven

Volgens de onderzoekers kunnen voor de hoogconjunctuur in de scheepsbouw verscheidene redenen worden aangegeven. “In eerste instantie kon de scheepvaart zijn prijzen met een factor drie tot vier opvoeren”, luidt het. “Bovendien bleef er in de economie een grote vraag naar maritiem transport.”

“Dat zette vele rederijen aan tot de bestelling van nieuwe schepen over te gaan. Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de plannen voor een striktere milieuregelgeving bij de International Maritime Organization (IMO) eveneens een impact op de markt voor scheepsbouw hebben gehad.”

De analisten merken wel op dat de markt voor de bouw van containerschepen en gastankers weliswaar sterke prestaties lieten optekenen, maar beklemtonen tegelijkertijd dat andere segmenten van de scheepsbouw minder goede cijfers kunnen voorleggen.

In het rapport wordt voor dit jaar een globaal orderboek van meer dan 41 miljoen ton, met een totale waarde van 96,5 miljard dollar verwacht. Dat zou een stijging met 80 procent betekenen tegenover de bestellingen die vorig jaar werden geregistreerd.

Volgend jaar zouden volgens het rapport 35 miljoen ton orders mogen worden verwacht. Dat betekent een inkrimping met 15 procent tegenover dit jaar. De waarde van het orderboek zou daarbij met 10 procent tot 86 miljard dollar dalen.

Marktleiderschap

De drie grootste scheepsbouwers van Zuid-Korea hebben al aangegeven hun prognoses voor het hele jaar te hebben opgevoerd. Ook een aantal middelgrote scheepswerven heeft van het grotere ordervolume kunnen meegenieten.

De Zuid-Koreaanse werven zouden dit jaar op een totaal orderboek van 17 miljoen ton, met een waarde van 42 miljoen dollar, kunnen rekenen. De Zuid-Koreaanse werven wedijveren met hun Chinese rivalen voor het wereldwijde marktleiderschap.

De onderzoekers wijzen erop dat de groei dit jaar vooral gedragen is door een sterke vraag naar containerschepen. Consultant Clarkson Research meldde onlangs dat de ordervolumes voor containerschepen het hoogste niveau in veertien jaar hebben bereikt.

Daarbij wordt gewag gemaakt van een orderboek met een totale capaciteit van 5,6 miljoen standaard containers (TEU). Het merendeel van die orders heeft betrekking op schepen met een capaciteit van meer dan twaalfduizend containers.

Ook met de voorspelde daling voor volgend jaar, zeggen de analisten te verwachten dat voor de scheepsbouw de vooruitzichten op lange termijn positief zullen blijken.

“Onder meer de nieuwe milieuregelgeving zal voor een nieuwe golf aan bestellingen zorgen”, voeren ze aan. “Daarnaast zullen ook nieuwe technologieën, onder meer op het gebied van automatisering, de toekomstige orders stimuleren.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20