Wereldwijde investeringen in originele beeldcontent tonen groeivertraging

De wereldwijde investeringen in beeldcontent voor entertainment zullen dit jaar slechts een bescheiden groei laten optekenen. Dat is de boodschap van een rapport van het bureau Ampere Analysis. Daarbij wordt gewag gemaakt van een schril contrast met vorig jaar, toen de sector zich in een sterke toename van de investeringen mocht verheugen.

Waarom is dit belangrijk?

Het voorbije jaar werd wereldwijd een bedrag van 238 miljard dollar (230 miljard euro) in beeldcontent geïnvesteerd. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien. Dit jaar wordt daarentegen slechts een verdere toename met 2 procent voorspeld. Dat is, met uitzondering van de crisis door de uitbarsting van de coronapandemie drie jaar geleden, de laagste groei in meer dan tien jaar.

Streaming vertoont sterkste groei: “De groei werd het voorbije jaar vooral gedreven door de investeringen van streaming videoplatformen”, merkt Ampere Analysis op.

 • “Hoewel tijdens de laatste zes maanden enige voorzichtigheid moest worden vastgesteld, hebben de streamingdiensten het voorbije jaar in totaal wereldwijd aan originele content meer dan 26 miljard dollar uitgegeven”, stippen de onderzoekers aan.
 • “De economische tegenwind die wereldwijd wordt ervaren, zal de uitgaven van de huishoudens en de bestedingen van de reclamesector onder druk zetten. Hierdoor zal ook de entertainmentsector kostenbesparende maatregelen laten optekenen. Daarbij zullen ook de uitgaven aan content worden verminderd.”
 • Onder meer wordt daarbij verwezen naar marktleider Netflix, die voor de allereerste keer met een inkrimping van het aantal abonnees diende af te rekenen. Dat zette het bedrijf aan om een inkrimping van zijn investeringen in content dit jaar aan te kondigen.

Comcast verliest leiderspositie: De onderzoekers wijzen er echter op dat niet bij alle mediagroepen eenzelfde trend kan worden opgetekend.

 • Sommige bedrijven zullen hun investeringen in de loop van het jaar verder blijven opvoeren, terwijl bij andere partijen bezuinigingen zullen moeten worden vastgesteld.
 • Ampere Analysis merkt wel op dat de groep Comcast dit jaar zijn positie als belangrijkste investeerder in originele content zal moeten inleveren. Het concern zal daarbij worden voorbij gestoken door Disney en het pas opgerichte Warner Bros Discovery.
 • Disney zal volgens de ramingen van Ampere Analysis dit jaar een investeringsniveau van 10,5 miljard dollar bereiken, gevolgd door Warner Bros Discovery met meer dan 9,5 miljard dollar. 

Netflix voert streaming aan: Verder wordt opgemerkt dat Netflix op de streamingmarkt ook dit jaar de belangrijkste investeerder in originele content zal blijven.

 • Het bedrijf zal naar verwachting meer dan 25 procent van de wereldwijde investeringen in originele streamingcontent aanbrengen.
 • “Streamingdiensten zullen dit jaar nog steeds hun investeringen in originele content opvoeren, maar dat tempo zal minder uitgesproken zijn dan vorig jaar”, werpt Hannah Walsh, onderzoeksmanager bij Ampere Analysis, op. “Er zou dit jaar sprake zijn van een stijging met 8 procent, tegenover een toename met 25 procent vorig jaar.”
 • “Originele content biedt de platformen een instrument om in een overvolle en kostengevoelige markt te concurreren. Daarbij kunnen echter een aantal opmerkelijke verschuivingen worden opgemerkt. Onder meer worden een groter aantal opdrachten toegewezen aan goedkopere niet-gescripte formats.”

Televisie verliest verder terrein: Tenslotte wordt opgemerkt dat de investeringen van de commerciële en publieke televisieplatformen dit jaar onder het niveau zullen blijven van de niveaus die voor de uitbraak van de coronapandemie werden opgetekend.

 • Daarbij wordt gewezen naar de impact van de dalende inkomsten uit reclame, veroorzaakt door een verzwakkende economie en een verschuiving van de interesse van het publiek naar streamingplatformen.
 • Geraamd wordt dat de bestedingen van de commerciële televisieplatformen in originele content dit jaar met 3 procent zullen dalen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20