Wereldwijde emissies methaan worden sterk onderschat

De wereldwijde uitstoot van methaan uit de productie en bewerking van fossiele brandstoffen ligt aanzienlijk hoger dan door regeringen wordt aangegeven. Dat is de conclusie van een rapport van het International Energy Agency (IEA).

Methaan is een gas dat een belangrijke bijdrage levert tot de opwarming van de aarde. De landen met de grootste emissies van methaan zijn China, Rusland, de Verenigde Staten, Iran en India.

Opvolging

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de uitstoot van methaan in werkelijkheid 70 procent hoger ligt dan de officiële cijfers die door regeringen over de hele wereld worden gepubliceerd. “Indien al die lekken zouden worden gedicht, zou het gerecupereerde gas voldoende zijn om de volledige Europese elektriciteitssector van elektriciteit te voorzien”, voeren de onderzoekers aan.

“De resultaten van de studie onderstrepen dan ook de dringende noodzaak om de uitstoot van methaan beter op te volgen, terwijl tevens sterkere beleidsacties noodzakelijk zijn om de uitstoot van het gas in te dammen.”

Wetenschappers hebben eerder al berekend dat methaan verantwoordelijk is geweest voor bijna een derde van de temperatuurstijging die sinds het begin van de industriële revolutie is geregisteerd.

Tegelijkertijd moet echter worden opgemerkt dat methaan in de atmosfeer van de aarde een veel kortere tijd aanwezig blijft dan koolstofdioxide. “Het terugdringen van de methaanemissies wordt dan ook gezien als een efficiënte en snelle manier om de verdere opwarming van het klimaat de volgende decennia te beperken.”

Satellieten

In het rapport van het internationale energiebureau wordt nog opgemerkt dat de uitstoot van de energiesector vorig jaar met bijna 5 procent is gestegen. In totaal zou tijdens die periode ongeveer 180 miljard kubieke meter gas in de atmosfeer zijn uitgestoten.

“Dat volume komt overeen met al het gas dat in de Europese energiesector wordt gebruikt en is meer dan voldoende om de huidige krapte op de markt te verlichten.”

Fatih Birol, directeur van het International Energy Agency (IEA), riep in een commentaar op het rapport op tot meer transparantie over de omvang en locatie van methaanemissies. Nieuwe satellieten hebben experts wel geholpen om de bronnen van grote emissies te lokaliseren.

Een aantal regio’s langs de evenaar, in het hoge noorden en offshore gebieden zouden echter nog altijd moeilijk kunnen worden bestudeerd.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20