Wereldhoofdstad van Big Tech verbiedt gezichtsherkenningstechnologie

San Francisco, een van de absolute speerpunten van de Amerikaanse technologiesector, is in de Verenigde Staten de eerste stad die zijn overheid verbiedt om van technologie voor gezichtsherkenning gebruik te maken. Het verbod maakt deel uit van een bredere campagne die de lokale raad van toezichthouders introduceert om het toezicht op de bevolking te beperken. Dat zegt Rachel Metz, journalist bij CNN Business. De verordening, die het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door politie en andere overheidsdiensten verbiedt, kan volgens haar ook andere lokale overheden ertoe aanzetten soortgelijke maatregelen te nemen.

Niet iedereen in de stad is het echter volledig eens met de beslissing.

Geen politiestaat

“We ondersteunen allemaal een efficiënt politiekorps,” benadrukt Aaron Peskin, de toezichthouder die eerder dit jaar het wetsvoorstel introduceerde. “Niemand wil echter in een politiestaat wonen.” Metz voegt eraan toe dat de politie van San Francisco de technologie momenteel niet gebruikt. Eerder dit decennium voerde het korps wel een aantal tests met gezichtsherkenning uit.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen op het verbod. De technologie mag wel worden ingezet op federale sites zoals San Francisco International Airport en de lokale haven. Ook bedrijven en particulieren kunnen op hun eigendommen van de technologieën gebruik blijven maken. De politie mag eveneens andere toepassingen met beeldmateriaal hanteren.

“Gezichtsherkenning geniet steeds meer interesse, maar er rijzen ook cruciale vragen,” betoogt Rachel Metz. “De technologie is door de inzet van deep learning gevoelig verfijnd. Toch tonen onderzoekers en rechtenorganisaties zoals de American Civil Liberties Union (Aclu) zich bijzonder bezorgd over de nauwkeurigheid en mogelijk ingebouwde vooroordelen.”

“Onder meer zou de technologie problemen vertonen bij de herkenning van kleurlingen en vrouwen. Het systeem zou immers vooral zijn getraind met gegevensbanken die vooral informatie over blanke mannen bevatten.”

Moratorium

Matt Cagle, specialist burgerrechten bij de Aclu, verwacht dat het initiatief ook andere steden tot gelijkaardige beslissing zou kunnen aanzetten. Er zijn in de Verenigde Staten momenteel geen federale wetten die het gebruik van kunstmatige installatie of gezichtsherkenning regelen.

In maart besprak de Amerikaanse Senaat een voorstel dat bedrijven zou dwingen om bij de verzameling van informatie vooraf aan de consumenten toestemming te vragen. Een aantal staten en lokale overheden hebben zelf al wel initiatieven in die richting genomen. Dat geldt ook voor de staat Californië, die de politie zou verbieden biometrische gegevens van lichaamscamera’s te gebruiken.

In San Francisco moet voortaan bij elk plan voor de inzet van surveillance-technologie vooraf toestemming van de toezichthouders worden gevraagd. In een reactie op de wet zei het San Francisco Police Department zijn volledige steun toe te zeggen aan maatregelen die de burgerrechten beschermen, terwijl tegelijkertijd de beveiliging van de bewoners, bezoekers en bedrijven van de stad gegarandeerd blijft.

Een aantal lokale groeperingen zegt echter zich niet achter de beslissing te kunnen scharen. Dat geldt onder meer voor een aantal bewonersgroeperingen.

Joel Engardio, vice-president van de organisatie Stop Crime SF, zei te erkennen dat de wet in het algemeen noodzakelijk en hulpzaam is, maar toch beter had gekund. Zijn organisatie benadrukt te geloven dat een moratorium een betere optie was geweest dan een verbod.

“Daardoor zou een verbeterde versie van de technologie later kunnen worden geïntroduceerd,” aldus Engardio. “Wanneer gezichtsherkenning op een verantwoorde wijze wordt gebruikt, kan de technologie een goed hulpmiddel voor de openbare veiligheid zijn.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20