Gezichtsherkenningssoftware Londense politie zit er 96% van de gevallen naast

De efficiënte van camera-technieken voor gezichtsherkenning geeft duidelijk aanleiding voor twijfels. Dat blijkt uit een reeks tests die de Londense Metropolitan Police met zijn bewakingscamera’s de voorbije drie jaar heeft uitgevoerd. Bij die experimenten bleek immers dat de technologie vooral valse positieve reacties vertoonde. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 96 procent van de tests onschuldige burgers als verdachte personen of gekende criminelen bestempelden.

Mensenrechtenorganisatie Big Brother Watch had de gegevens over de experimenten opgevraagd. Zij maakt vooral gewag van een verspilling van overheidsgeld en inbreuken tegen de mensenrechten. De Metropolitan Police investeerde 220.000 pond in de experimenten met gezichtsherkenning.

Veertienjarige

Het korps houdt vol dat de software kan helpen gezochte criminelen te identificeren. De technologie zou ook geweld kunnen tegengaan. De politie voegt er aan toe dat de experimenten in alle transparantie zijn opgezet. Big Brother Watch betoogt echter dat veel burgers zich helemaal niet bewust waren dat ze het onderwerp van gezichtsherkenning waren geweest. De Londense politie krijgt dan ook het verwijt de technologie in alle verborgenheid te hebben geïmplementeerd.

Big Brother Watch benadrukt tevens dat bij een zwarte schooljongen van veertien jaar zelfs vingerafdrukken werden afgenomen nadat hij door de software verkeerdelijk als een verdacht persoon was gesignaleerd. De politie zou ook zijn overgegaan tot de onderschepping van voorbijgangers die een kap droegen of hun gelaat hadden beschermd.

Eén man zou ook een boete hebben gekregen wegens een inbreuk tegen de openbare orde omdat hij weigerde zich te laten scannen. Big Brother Watch heeft de politie inmiddels gevraagd om de technologie opnieuw uit dienst te nemen.

“Dit is een keerpunt voor de burgerlijke vrijheden in Groot-Brittannië,” betoogde Silkie Caro, directeur van Big Brother Watch. “Als de politie met de gezichtsherkenning doorgaat, zal de overheid zijn burgers doorheen het hele land met gigantische camera-netwerken kunnen laten volgen.”

“De introductie van de technologie is verbijsterend,” argumenteert Big Brother Watch. “Groot-Brittannië heeft zich altijd tegen identiteitskaarten en genetische databanken verzet. Het is dan ook huiveringwekkend dat Britse burgers door gezichtsherkenning in de toekomst overal herkenbaar zouden zijn. De Britse politie dreigt een gevaarlijk voorbeeld voor de hele wereld te stellen. Deze technologie is desastreus voor de toekomst van de burgerlijke vrijheden.”

Verbod

Big Brother Watch heeft een bedrag van 10.000 pond opgehaald om gezichtsherkenning juridisch als een inbreuk tegen de privacy en de vrijheid van meningsuiting te laten verbieden.

De Metropolitan Police zegt zich bewust te zijn dat de technologie nog geen niveau van perfectie heeft bereikt. “Er volgt echter altijd bijkomend onderzoek wanneer de technologie een probleem meldt,” aldus een woordvoerder. “De uiteindelijke beslissing om actie te ondernemen en een individu te interpelleren, berust bovendien steeds op een menselijk oordeel. De tests ondergaan momenteel een onafhankelijke evaluatie. De resultaten daarvan zullen publiek worden gemaakt.”

“We begrijpen dat het publiek verwacht dat deze technologie feilloos en in alle legaliteit werkt,” zegt de politie nog. “De techniek kent echter een voortdurende ontwikkeling en er wordt hard gewerkt om het systeem zo perfect mogelijk te laten functioneren.”

Ook in South Wales en Leicestershire zou de politie gezichtsherkenning hebben ingezet. Elders in het land zouden al verscheidene korpsen eveneens beelden van mogelijke verdachten met digitale databases vergelijken.

Nick Hurd, Brits minister van politie, benadrukte dat de regering dergelijke pilootprojecten ondersteunt. Hij zei tevens te geloven dat gezichtsherkenning echte kansen biedt. “Vragen rond de bescherming van de privacy zijn uitvoerig door parlementaire commissies en autoriteiten terzake diepgaand onderzocht,” aldus de minister. “Het ministerie van binnenlandse zaken werkt bovendien met de politie samen om de gehanteerde procedures verder te verbeteren.”

“Groot-Brittannië is geen toezichtsstaat en is ook niet van plan dat te worden,” betoogde Hurd nog. “Nieuwe technologieën zullen dan ook worden ingezet op een manier die de nodige eerbied voor de privacy toont. Bovendien zal erover worden gewaakt dat deze toepassingen op een evenredige manier worden ingezet.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20