Wereld consumeert meer dan een miljard mobiele games per week

Online games zullen dit jaar wereldwijd een omzet genereren van 222 miljard dollar. Met een bedrag van 136 miljard dollar tonen mobile games zich steeds duidelijker de belangrijkste pijler van de sector. Dat blijkt uit een rapport van consulenten Data.ai en International Data Corporation (IDC). Wereldwijd worden inmiddels meer dan een miljard mobiele games per week gedownload.

Op de tweede plaats komen consoles met 42 miljard dollar inkomsten, gevolgd door desktops en laptops met 40 miljard dollar.

Pandemie

Tegenover vorig jaar zullen de inkomsten van de industrie een stijging met ongeveer 15 miljard dollar laten optekenen. Daarbij merken de onderzoekers op dat de groei in de sector de voorbije jaren voor het overgrote deel te danken is aan de mobiele sector. Drie jaar geleden genereerden mobiele games immers nog minder dan 90 miljard dollar omzet

De andere sectoren moeten daarentegen ongeveer een status-quo of zelfs een lichte inkrimping melden. De sterke toename van de populariteit van de mobiele games moet volgens de onderzoekers in grote mate aan de uitbraak van het virus Covid-19 worden toegeschreven.

“De mobiele sector groeit 1,7 keer sneller dan de totale gamewereld”, stippen de onderzoekers nog aan. “Wereldwijd werden tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar wekelijks 45 procent meer games gedownload dan drie jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie.”

“Dat komt neer op meer dan 1,1 miljard games per week. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar spendeerden consumenten wekelijks 1,6 miljard dollar aan mobiele games. Dat betekende een stijging met 30 procent tegenover drie jaar geleden.”

Brede waaier

De onderzoekers merken nog op dat Noord-Amerika en West-Europa tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog steeds de helft van de bestedingen aan mobile games voor hun rekening nemen, maar wijzen er tegelijkertijd op dat het wereldwijde aandeel van die markten met een afvlakking wordt geconfronteerd.

Andere regio’s in de wereld blijken immers aan een sterke inhaalbeweging bezig. China is een bijzonder belangrijke markt, maar ook onder meer Brazilië en Saoedi-Arabië tonen een sterke groei.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat zich in de wereld van de mobile games een brede waaier aan subgenres manifesteert. “Er kan worden vastgesteld dat mobile gamen echt een activiteit voor iedereen is”, luidt het. “Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar kwamen de tien populairste mobiele games uit acht verschillende genres.”

Genshin Impact genoot de grootste populariteit, gevolgd door Roblox, Honour of Kings, Candy Crush Saga en Game for Peace.

Meer