“Welkomstpolitiek van Merkel bekritiseren wordt strafbaar”

Media die zich negatief uitlaten over massamigratie kunnen in de toekomst hun subsidies verliezen.

Dat staat te lezen in het eerder deze week door 148 landen in Marrakech ondertekende Migratiepact. Hoewel de ondertekenaars – waaronder België – er op blijven hameren dat het Pact niet-bindend is, staat niets diezelfde landen in de weg om in een tweede tijd delen ervan te implementeren en in wetten te gieten.

Verschillende journalisten hebben vragen bij het ‘objectief 17’ van het migratiepact. Dat heeft als doel ‘onafhankelijke en objectieve berichtgeving’ rond migratie te bevorderen. Zo wordt gedreigd met ‘het stopzetten van subsidies aan media die systematisch racisme, xenofobie, intolerantie en andere vormen van discriminatie naar migranten toe promoten’. Maar wie gaat bepalen wat ‘systematisch racisme, xenofobie, intolerantie en andere vormen van discriminatie’ naar migranten toe juist is?

Al wie zich tegen clandestiene migratie verzet moet worden gedemoniseerd

Volgens de Franse geopoliticus Alexandre del Valle heeft dit objectief als doel de intellectuelen, journalisten en politici die zich zorgen maken over ongecontroleerde migratie en pleiten voor een vermindering of stopzetting van financiële steun aan clandestiene migranten, te demoniseren.

Om dit objectief te bereiken moet volgens het Migratiepact ‘objectieve en kwalitatieve informatie worden gepromoot, ook op internet’. ‘Opmerkelijk zinsconstructie’, schrijft del Valle, ‘want het is net dankzij internet dat de discussie omtrent het Pact is losgebarsten, wat tot een polemiek heeft geleid in verschillende landen: België, maar ook Italië, Oostenrijk, Zwitserland, de Viségradlanden,…’ Enkele van die landen hebben zich ondertussen uit het Pact teruggetrokken.

De schrijvers van het Pact en hun politieke bondgenoten zijn ook vastberaden om ‘journalisten te sensibiliseren omtrent migratiekwesties en de bijbehorende terminologie’. ‘Een contradictio in terminis’, schrijft del Valle, ‘want hoe kan een debat over migratie objectief worden gevoerd indien het journalistenkorps eerst gesensibiliseerd moet worden om een ‘positieve terminologie over migratie te gebruiken?’

Elke kritiek op massamigratie wordt onmogelijk

Een punt dat eerder al was aangehaald door de Nederlandse europarlementariër Marcel de Graaff (PVV). “Een basiselement van deze overeenkomst is de uitbreiding van de definitie van haatzaaierij. De overeenkomst wil haatzaaierij criminaliseren. Media die kritiek uiten op migratie kunnen worden gesloten. […] Wie de welkomstpolitiek van mevrouw Merkel in de toekomst nog wil bekritiseren riskeert dus te worden gevangen gezet voor haatzaaierij. Elke kritiek op massamigratie wordt onmogelijk.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20