Wat is het verschil tussen Bitcoin Cash en bitcoin?

Iedereen kent de bitcoin ondertussen, maar minder mensen weten dat deze cryptomunt ook een klein broertje heeft. Het is er eentje met ongeveer dezelfde naam: Bitcoin Cash. Meer zelfs, die tweede cryptomunt is ontstaan uit Bitcoin.

Laat ons beginnen met de voornaamste gelijkenis: Bitcoin (BTC) en Bitcoin Cash (BCH) zijn beiden cryptomunten die gebruikmaken van de technologie van blockchain. Blockchain moet gezien worden als een soort grote database, die anders werkt dan een reguliere database. Bij blockchain kan elke gebruiker namelijk gegevens toevoegen én zijn wijzigingen voor iedereen zichtbaar.

Deze manier van werken maakt van de blockchain een veilige omgeving en kan er bijvoorbeeld een digitale munt op gebouwd worden, zoals de bitcoin er één is.

Van whitepaper tot transacties voor pizza

Het is interessant om een kort geschiedenislesje te integreren, want Bitcoin Cash komt zoals gezegd voort uit het bekendere bitcoin. In 2008 kregen een aantal mensen met een sterke interesse in cryptografie plots een whitepaper in hun mailbox. Dat document beschreef een gedecentraliseerd geldsysteem, genaamd bitcoin. De hele uitleg werd geschreven door ene Satoshi Nakamoto.

Sinds 2009 is bitcoin echt actief, maar de eerste bitcoin-transactie vond pas op 21 mei 2010 plaats. Die dag wilde de Amerikaan Laszlo Hanyecz twee pizza’s betalen met bitcoins, wat toen nog een compleet onbekend betaalmiddel was. Op een forum vroeg hij of er iemand bereid was om de pizza’s te leveren in ruil voor 10.000 bitcoins. In die tijd waren 10.000 bitcoins ongeveer 40 dollar waard, omgerekend naar vandaag zou dit om 80 miljoen dollar (73 miljoen euro) gaan.

Splitsing in twee cryptomunten

In de jaren daarna maakte de bitcoin-koers geen al te spectaculaire sprongen. Voor februari 2013 lag de waarde van één bitcoin nooit hoger dan 25 euro, maar daarna begon de hype. Na een korte ineenzakking in 2013 ging de waarde van de cryptomunt aan het einde van het jaar de lucht in. Van ruim 600 euro in 2014 ging de marktwaarde naar 16.600 euro in december 2017. Anno augustus 2019 schommelt de koers om en bij de 10.000 euro.

Alleen is er tussenin een ingrijpende verandering gekomen. Er ontstond op 1 augustus 2017 een nieuwe munteenheid, namelijk Bitcoin Cash (BCH). Alle gebruikers die vóór die dag om 14.20 uur bitcoins bezaten, kregen op dat moment automatisch dezelfde hoeveelheid BCH.

Die splitsing gebeurde via een hard fork, dat zit zo: op geregelde tijdstippen moeten er aanpassingen of updates gebeuren aan de blockchain, maar het kan gebeuren dat niet alle gebruikers akkoord gaan en overstappen in de nieuwe versie. Zo ontstaan er dan eigenlijk twee blockchains: een oude en een nieuwe.

Meer transacties

Ook in het geval van bitcoin en Bitcoin Cash raakten gebruikers en ontwikkelaars het niet eens over nieuwe regels voor de blockchain. Sommigen waren van mening dat één blok groter moest zijn: van 1 megabyte naar 8 megabye. Op die manier zouden er meer gegevens in één blok kunnen en kon de transactiesnelheid omhoog. De blockchain van bitcoin kan namelijk maar 7 transacties per seconde verwerken, andere cryptomunten zoals Ethereum kunnen er 10 à 30 per seconde afwerken.

Het grootste verschil tussen bitcoin en Bitcoin Cash situeert zich dus op het vlak van de transactieblokken. Bitcoin hanteert nog altijd een blokgrootte van 1 megabyte, Bitcoin Cash ging naar een blokgrootte van 32 megabyte. Bovendien is de blokgrootte daar sinds 15 mei 2018 variabel, wat maakt dat men deze grootte kan aanpassen naargelang het aantal transacties op een bepaald moment.

Andere transactievolgorde

Er is meer: Bitcoin Cash voerde ondertussen een andere ontwikkeling door. Sinds 15 november 2018 is de volgorde waarin transacties in de blockchain opgeslagen worden, aangepast. Vroeger maakte men gebruik van een topologische transactievolgorde, waarbij de gegevens in logische volgorde opgeslagen worden in de blockchain. Als transactie A voor transactie B plaatsvindt, dan komt transactie A eerder in een blok dan transactie B.

Nu is dat een canonieke transactievolgorde geworden, daarbij wordt een andere volgorde gebruikt. Transactie A moet niet noodzakelijk voor B in een blok komen, waardoor er meer speelruimte is om de blokken handig in te delen.

Waarvoor kan u Bitcoin Cash gebruiken?

Aangezien Bitcoin Cash (BCH) ook heel wat gelijkenissen heeft met zijn oudere broer, is het evident dat de toepassingen in grote lijnen dezelfde zijn. Zo kunnen beide gebruikt worden als betaalmiddel, met de bemerking dat bitcoin tegenwoordig al op meer plaatsen aanvaard wordt dan BCH.

Er bestaan trouwens goede doelen die enkel Bitcoin Cash aanvaarden. EatBCH bijvoorbeeld, dat is een project in Venezuela om honger te bestrijden, via donaties in Bitcoin Cash. EatBCH loopt sinds februari 2018 en heeft al zeker 20.000 euro opgebracht. De keuze viel niet zomaar op Venezuela, want het land kampt al jaren met hyperinflatie. Een kilo tomaten kan in Venezuela makkelijk 5 miljoen bolivar kosten. Via donaties in Bitcoin Cash is het opnieuw mogelijk om de bevolking toegang tot eten te geven.

Wat ten slotte ook kan, is investeren in Bitcoin Cash. Hoewel elke cryptomunt meestal een schommelende koers meedraagt, valt het op dat de markt van Bitcoin Cash steeds stabieler wordt. Maar zoals bij beleggingen in eender welke cryptomunt is het cruciaal om voorzichtig te werk te gaan en enkel bedragen te gebruiken die u in principe kan missen.

Bitcoin blijft groter

Wat moeten we nu concluderen over Bitcoin Cash? Enerzijds zijn er de liefhebbers van Bitcoin Cash, die deze cryptomunt zien als de verbeterde versie met meer transacties. Zij gaan er zelfs van uit dat Bitcoin Cash beter de idealen weerspiegelt die Satoshi Nakamoto voor ogen had dan de originele bitcoin. Anderzijds zijn er de tegenstanders van Bitcoin Cash, die vinden dat de cryptomunt een simpele namaak van bitcoin is. De populariteit van Bitcoin Cash is, volgens hen, puur te danken aan de bekendheid van bitcoin.

Het is dus opnieuw een moeilijk verhaal, maar feit is wel dat Bitcoin Cash vaak in de lijsten met beste/grootste/populairste cryptomunten ter wereld staat. Volgens de website ‘detop100.nl’ gaat de top 3 als volgt: bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash. Ook in andere lijstjes staat BCH steevast in de top 10, maar wel altijd achter grote broer Bitcoin. Het blijft een feit dat beide cryptomunten hetzelfde doel voor ogen hebben: een veelbelovend, wereldwijd en decentraal betaalmiddel zijn.

Meer
Mijn Volglijst

Proximus bevestigt gesprekken over TeleSign

30/11/2021 22:05

(ABM FN) Proximus is inleidende gesprekken gestart over een mogelijke strategische transactie met betrekking tot zijn Amerikaanse onderdeel TeleSign. Dat bevestigde het bedrijf na berichten over een mogelijke verkoop.

TeleSign, uit Californië, is geheel eigendom van Proximus en is een vooraanstaande speler in mobiele digitale identiteitsdiensten, dubbele authenticatie en beveiligde communicatieplatforms.

Lees meer...
Markten
Lees meer...
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20