Wat is Fair Trade? Welke voordelen zijn er voor producenten en verbruikers?

Fair Trade is een internationaal handelsmodel dat opgezet werd met de bedoeling juiste en rechtvaardige handelsbetrekkingen te garanderen door de producenten in de ontwikkelingslanden in direct contact te brengen met de verbruikers in ontwikkelde landen. De tussenhandelaars worden hierbij omzeild zodat de producent een groter aandeel van de prijs krijgt.

De beweging ontstond als antwoord op de onrechtvaardigheden die het traditionele handelsmodel inhoudt. Zo wordt een minimumprijs gehanteerd die minstens de productie- en overlevingskosten moet dekken. Aan de andere kant worden eisen gesteld aan de producenten zodat deze op hun beurt niet in de verleiding komen onrechtvaardigheden te begaan. Daar vinden wij als verbruikers dan baat bij.

Om een Fair Trade certificering te krijgen worden eisen gesteld op de volgende vlakken:

  • Faire prijzen
  • Faire werkomstandigheden
  • Directe handel
  • Transparantie
  • Democratische organisaties
  • Gemeenschapsontwikkeling
  • Duurzame milieuzorg

In Europa worden naast bananen, suiker, honing, vanille, olijfolie, rijst en bloemen ook katoen, sportballen, wijn en bier als Fair Trade producten te koop. Zij dragen allen het Fair Trade logo. (Foto)

[Bron: AzoCleanTech]

Meer