Wat is een schuldsaldoverzekering?

In ons land is een schuldsaldoverzekering een verzekering die ook wel als een levensverzekering kan worden omschreven die gekoppeld is aan een lening of krediet. Door een goed opgestelde schuldsaldoverzekering zal het patroon van terugbetalingen van het krediet worden gevolgd en voorzien worden, bij overlijden van de verzekeringsnemer voor de eindvervaldag van de lening, in het nog openstaande saldo. Door de verzekeringsmaatschappij zal bij overlijden van de verzekerde dus de nog openstaande schuld worden vereffend bij de kredietverstrekker.

Onderschrijving van een schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering kan enkel worden onderschreven bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Aspecten die een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de premie zijn:

  • de leeftijd van de verzekerde,
  • de looptijd van het krediet,
  • het aantal premies,
  • het geslacht van de verzekerde,
  • het rookgedrag van de verzekerde,
  • de medische geschiedenis van de verzekerde.

Acceptatie door de verzekeringsmaatschappij

Een verzekeringsmaatschappij zal het nog openstaande saldo van een krediet geheel of gedeeltelijk terug dienen te betalen wanneer een verzekerde komt te overlijden. Om die reden zal de verzekeringsmaatschappij zich vooraf willen verzekeren van de goede gezondheid van een potentiële verzekeringsnemer. Aan de hand van een vragenlijst zal de verzekeringsmaatschappij dan ook na willen gaan of er aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico op overlijden van de persoon in kwestie.

Een door de verzekeraar aangesteld arts zal op basis van deze vragenlijst een advies uitbrengen naar de verzekeraar. In bepaalde gevallen dient de potentiële verzekeringsnemer gevraagd worden om aanvullende medische gegevens te verstrekken of om een medisch onderzoek te ondergaan dat uit wordt gevoerd door een door de verzekeringsmaatschappij erkend arts. Pas op het moment dat er sprake is van een medische acceptatie dan zal de verzekeraar een definitieve dekking verstrekken. Een arts kan de verzekeraar echter ook aanraden om bij bepaalde aandoeningen een hogere premie te vragen.

Betaling van premie

De verzekeringsnemer kan de premie:

  • een koopsompremie betalen (dit betekent de premie ineens voldoen) bij de start van de polis
  • gespreid de premies betalen. (dit kan een jaarlijks variabele premie zijn, maar eveneens een vaste premie zijn).

In ons land wordt het meest vaak gekozen voor een systeem waarbij er voor de duur van twee derde van de looptijd premiebetalingen plaatsvinden.

Zowel de koopsompremie als de gespreide premiebetalingen kunnen met behulp van jaarlijkse- of gesplitste premies af worden gesloten. Op het ogenblik dat de betaling van de premies wordt stopgezet, dan zal eveneens de dekking verloren gaan. De betaling van een koopsompremie is overigens de meest voordelige optie. Maar je dient op het moment van aangaan van een lening dan wel over genoeg financiële middelen beschikken om deze premie ineens te betalen. Bovenal kan het ook gebeuren dat je op een later tijdstip de lening vervroegd aflost en dan is het niet mogelijk om de betaalde premie van de schuldsaldoverzekering terug te vragen. Bovendien zal niet iedereen de volledige openstaande schuld van een lening indekken, maar ervoor kiezen om slechts een deel van het (kredietbedrag) te verzekeren.

Uitbetaling van een schuldsaldoverzekering

Bij overlijden zal een schuldsaldoverzekering uit worden gekeerd aan de kredietmaatschappij. Indien een lening echter inmiddels, om welke reden dan ook, reeds terug zijn betaald, dan zal er een uitbetaling plaatsvinden aan een, in het verzekeringscontract aangegeven begunstigde of aan de erven. Zelfdoding van de verzekerde is bij de meeste verzekeringsmaatschappijen echter uitgesloten op het moment dat deze kort na de start van de schuldsaldoverzekering heeft plaatsgevonden.

Meer