Wat is een Midlife crisis? Herken de symptomen!

 

Er is de laatste jaren veel gesproken over mannen die zich opeens in allerlei rare bochten wringen en de meest vreemde beslissingen lijken te nemen als ze hun vijftigste verjaardag beginnen te naderen. Zo kan een man in deze leeftijdsgroep bijvoorbeeld plotseling besluiten om een dure sportwagen aan te schaffen of opeens bedenken dat hij wel een paar Botox-injecties kan gebruiken om er beter uit te zien: Hoewel dit totaal verschillende gedragingen lijken te zijn, zullen ze toch zeker één ding met elkaar gemeen hebben: de man zit waarschijnlijk in een zogenaamde midlife crisis.

Heeft iedereen last van een midlife crisis?

De bovenstaande gedragingen kunnen tekenen zijn dat iemand, en dus niet alleen mannen zoals als vaak wordt gedacht, met een midlife crisis te kampen heeft. Een midlife crisis overkomt namelijk een groot aantal mannen en vrouwen die meestal tussen 35 en 55 jaar oud zijn. Een midlife crisis kan er echter voor zorgen dat er een aanzienlijk gat ontstaat in de geldreserve van deze persoon en zelfs pensioenrekeningen volledig ondermijnen. Desondanks hebben wetenschappelijke studie aan het licht gebracht dat maar ongeveer 10 procent van de bevolking een legitieme- en herkenbare midlife crisis doormaakt. Dit neemt overigens niet weg dat een midlife crisis als een pijnlijk proces wordt ervaren door een heleboel mensen.

De meeste mensen zullen er gelukkig prima in slagen om hun weg te vinden als ze te maken krijgen met een midlife crisis zonder dat dit al te veel problemen of moeite op zal leveren. Andere mensen zullen juist enorm moeten worstelen om weer enige balans in hun leven terug te krijgen. Het fenomeen van de jeugd die verloren is gegaan, zal immers betrekking hebben op miljoenen mensen die met dit soort gevoelens zullen worstelen dag in, dag uit.

Wat is een midlife crisis?

De term “midlife crisis” werd voor de eerste keer gebruikt in het jaar 1965 door Elliot Jaques en sinds dat moment op een intensieve manier gebruikt door een heleboel psychologen die werken met de theorieën van Freud, zoals Carl Jung. De midlife crisis werd beschreven als een normale periode in het leven op het moment dat er sprake is van een overgang van jongeren naar ouderen. In de loop van deze periode zullen volwassenen hun persoonlijke prestaties, doelen en dromen af gaan zetten tegen allerlei zaken die ze eigenlijk nog hadden willen doen in het verleden. Tijdens een midlife crisis belanden veel mensen dan ook in een fase waarin ze geconfronteerd worden met de dingen die zij het leven hebben gedaan, maar ook met gemiste kansen.

Zowel mannen als vrouwen kunnen een midlife crisis doormaken

In tegenstelling tot wat nog altijd een helboel mensen denken, kunnen niet alleen mannen, maar zeker ook vrouwen, een midlife crisis ervaren. De manier waarop mannen en vrouwen een midlife ervaren, kan echter totaal anders zijn. Zo zullen mannen in een midlife crisis zich direct op hun prestaties richten en hun verlangen naar succes aan mensen in hun directe omgeving willen bewijzen, terwijl vrouwen tijdens een midlife crisis eerder de neiging zullen hebben om zich te focussen op hun fysieke verschijning, seksuele aantrekkingskracht, en wat ze kunnen doen als hun taken als ouder ten einde zijn gekomen

Hoe groot is de kans op een midlife crisis?

Personen die hun leven in hebben gericht met als doel het vervullen van hun eigen ambities en doelstellingen zullen in de regel een kleinere kans hebben op een midlife crisis. Het ouder worden zal voor deze groep mensen immers een stuk gemakkelijker zijn. Andere mensen die in een midlife crisis terecht zijn gekomen, zullen door het leven gaan op de automatische piloot en plotseling tot het besef komen dat ze ouder worden. Voor deze personen is de tijd haast ongemerkt voorbij gevlogen zonder dat ze veel hebben weten te bereiken in hun leven.

Deze laatste groep mensen kan achterblijven met een gevoel van malaise en treurnis. Deze tekenen worden dan ook vaak waargenomen in combinatie met een midlife crisis. Een midlife crisis kan echter een breed scala aan vormen aannemen, variërend van licht tot zelfs erg gevaarlijk. De verschillende vormen van een midlife crisis kunnen bovendien van invloed zijn op de gezondheid, het welzijn en de financiën van de persoon in kwestie. Volwassene mannen en vrouwen zullen in staat zijn om een midlife crisis ongeschonden door te komen door op de eerste plaats de symptomen ervan te herkennen en deze zo snel en effectief mogelijk aan te pakken op het moment dat ze zich voordoen.

Tekenen en symptomen van een midlife crisis

Om een midlife crisis te kunnen herkennen, zal het uiteraard essentieel zijn om de tekenen en symptomen ervan op tijd in dit kader te kunnen plaatsen. Hieronder hebben we een aantal tekenen en symptomen van een midlife crisis op een rijtje gezet die veel voorkomen.

Het kopen van een sportwagen

Een volwassene die op zoek gaat naar zijn, of haar, jeugd en deze weer wil heroveren, kan dat doen door middel van het aanschaffen van een dure auto. De auto staat in dat geval dus symbool voor succes en jeugdigheid. Dit zijn dan ook de twee meest belangrijke behoeften van iemand die last heeft van een midlife crisis.

Drastische gedragsveranderingen, stemmingswisselingen en impulsieve besluitvorming

Volwassen mannen en vrouwen zullen uiteraard altijd proberen om, om te gaan met een midlife crisis met als gevolg dat opeens hun gewoontes enorm kunnen veranderen. Iemand die kampt met een midlife crisis zal de noodzaak voelen om een nieuw schema te gaan volgen en nieuwe uitdagingen op te zoeken. Mensen die het moeilijk hebben tijdens hun midlife crisis kunnen dan ook geïrriteerd of boos worden zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare reden voor zal zijn, maar waar ook vaak geen waarschuwing aan vooraf lijkt te gaan. Verder kunnen mannen en vrouwen in een midlife crisis eveneens processen van grillige besluitvorming laten zien.

Veranderingen in de slaapgewoonten

Een van de symptomen van een midlife crisis kan een slaapprobleem zijn. Dit kan zowel een onvermogen zijn om te slapen, maar eveneens betekenen dat je er veel behoefte hebt aan slaap en dus pas in de loop van de wakker wordt. De slaapproblemen staan echter volkomen haaks op de enorm actieve geest van iemand die kampt met een midlife crisis. Deze geest zal werkelijk een heleboel overuren draaien om de gevoelens te kunnen verwerken van de veranderingen die de persoon in kwestie op dat moment door moet maken.

Geobsedeerd zijn ten aanzien van de persoonlijke verschijning

Een midlife crisis kan ervoor zorgen dat er zich onverwachte veranderingen voor gaan doen op het gebied van de persoonlijke verschijning, met inbegrip van verschillende kleedstijlen, make-up en het uitvoeren van allerlei lichamelijke oefeningen. De volwassen mannen en vrouwen die lijden aan een midlife crisis kunnen namelijk een sterke behoefte hebben om er aantrekkelijk uit te blijven zien voor de mensen om hem, of haar, heen.

Oude vrienden vervangen door jongere vrienden

Niets zal iemand echt oud maken als wanneer hij, of zij, merkt vrienden zich ook ouder zijn gaan voelen. Om die reden zal iemand in een midlife crisis zich het liefst omringen met jongere mensen en zich zelfs los gaan maken van oudere vrienden. Door met jongere mensen om te gaan, krijgt de persoon in kwestie dan het gevoel nog mee te kunnen met de jeugd en dus het ouder worden nog enigszins uit te kunnen stellen.

Gevoel vastgeketend te zijn

Er zijn een heleboel algemene tekenen die kunnen wijzen op een midlife crisis, zoals een gevoel van hopeloosheid. Daarnaast ervaren een heleboel mannen en vrouwen in deze periode van hun leven het gevoel vast te zitten in een zekere sleur. Een groot deel van de mensen die een midlife crisis op deze manieren ervaren, zullen denken dat er minder mogelijkheden voor hen openliggen in de toekomst. Vaak zien ze ook geen enkele manier om verandering te brengen in deze situatie, en dus hun gevoel vastgeketend te zijn.

Denken aan de dood of aan doodgaan

Veel mensen die te kampen hebben met een midlife crisis gaan op een bepaald ogenblik nadenken over hun eigen sterfelijkheid. Deze gedachten kunnen echter leiden tot een gevaarlijke obsessie ten aanzien van de dood en in het meest erge geval zelfs een depressie tot gevolg hebben. Doodgaan lijkt voor sommige zelfs aantrekkelijk te worden, bijvoorbeeld omdat ze zich realiseren dat ze hun jeugd niet meer terug kunnen krijgen, of ze bepaalde kansen aan hun neus voorbij hebben laten gaan eerder in hun leven.

Veranderen van (loop)baan

Een midlife crisis kan ervoor zorgen dat mensen een heleboel anders willen gaan doen, of slechts voor een deel willen veranderen, in hun leven. Hierbij kun je onder andere denken aan de verandering van baan of zelfs van carrière. Deze verandering wordt teweeggebracht door een gevoel niet alle dromen vervuld te hebben. Een nieuwe baan, of loopbaan, opstarten vormt voor deze mensen dan een compensatie voor de gemiste kansen in het verleden.

Het verlaten van een echtgenoot of vreemdgaan

Sommige volwassen mannen en vrouwen die gebukt gaan onder een midlife crisis zullen hun vaste partner niet altijd trouw blijven of kiezen bewust om van deze partner te gaan scheiden. Deze groep mensen hunkert namelijk naar respect, aandacht en genegenheid en hopen dat bij een andere partner, of scharrel, te kunnen vinden. Het zal je dan ook niet verbazen dat een midlife crisis regelmatig de oorzaak kan zijn van een relatiebreuk tussen mensen die vrijwel heel hun volwassen leven samen zijn geweest en een vaste relatie hebben gehad.

Neigen naar depressief gedrag

Bij een aantal, dat een midlife crisis doormaken, kan een gevoel van verdriet, somberheid, ongeluk, ellende of zelfs te neergeslagen zijn ontstaan. Als gevolg van de neiging tot depressief gedrag kan iemand zelfs moeite hebben bij het vervullen van diens dagelijkse taken en bij het concentreren op de meest eenvoudige opdrachten. Het leven lijkt voor deze mensen een zware druk te leggen op hun schouders die ze zelfs nauwelijks kunnen dragen.

Meer gebruik van alcohol en/of drugs

Volwassenen die zich in een midlife crisis bevinden, kunnen gemakkelijker verslaafd raken aan drugs of alcohol. Door middel van deze stoffen zullen ze namelijk proberen om gevoelens van spijt en depressie weg te drukken en zo dit soort crises proberen te verbergen voor de buitenwereld, maar in het bijzonder ook voor zichzelf. Vaak zal de openbaring van deze gevoelens immers heel confronteren zijn en willen de meeste mensen voor zichzelf niet weten dat ze er zijn.

Lusteloosheid en verveling

Volwassen mannen en vrouwen die lijden aan een midlife crisis kunnen zich op een bepaald ogenblik lusteloos en verveeld gaan voelen te aanzien van het leven dat ze leiden. Een hobby of bezigheid waar ze in het verleden nog volop van konden genieten wordt dan als saai ervaren, een leuke baan lijkt plotseling eveneens minder boeiend en een levenslange toewijding aan spiritualiteit zal dan als een soort schijnvertoning worden ervaren. De betreffende personen hebben geen zin meer om bepaalde dingen te doen of te ondernemen, terwijl ze daar in het verleden enorm van konden genieten of zich door konden ontspannen.

Andere mensen de schuld geven van problemen

Een veel voorkomend symptoom van een midlife crisis bestaat uit het de schuld geven van andere mensen als er zich problemen voordoen. Doordat veel mensen die lijden aan een midlife crisis zich verward voelen over de veranderingen die plaatsvinden, zullen zij hun partner, familieleden en vrienden bijvoorbeeld beschuldigen van pogingen om hen te lasteren of hen te kwetsen. Ook kan het gebeuren dat anderen de schuld krijgen van het feit dat iemand niet meer vooruit kan komen in het leven.

Recent leed

Op het moment dat iemand, die te kampen heeft met een midlife crisis, recent een bepaald trauma door heeft gemaakt. Hierbij kun je onder andere denken aan verschillende gebeurtenissen die iemand hebben geraakt, zoals een scheiding, het verlies van een baan, het overlijden van een familielid of een vriend of het zogenaamde leegnestsyndroom, kunnen allemaal leiden tot een midlife crisis.

Tips en manieren om met een midlife crisis om te gaan

Gelukkig zal niet iedereen last, of even veel last, hebben van een midlife crisis. Bepaalde mensen hebben er bijvoorbeeld helemaal geen last van, terwijl ander er duidelijk onder gebukt kunnen gaan. Maar ook voor deze laatste groep mensen in een midlife crisis betekent het niet dat de wereld vergaat nu ze ouder worden. Bovendien kun je door onderstaande tips ter harte te nemen, en de genoemde manieren toe te passen, het leven in een midlife crisis een stuk makkelijker maken.

Erken de midlife crisis

Door de veranderingen in je leven te erkennen, in plaats van deze te verbergen of te ontkennen, kan een prima manier zijn om je met veel minder moeite door deze periode in je leven te bewegen. De situatie aanvaarden en erkennen zoals die zich voordoet, zal er namelijk voor zorgen dat je je aanzienlijk minder zorgen en verwijten gaat maken.

Denk goed na voordat je drastische veranderingen doorvoert

In een midlife crisis willen een heleboel mannen en vrouwen allerlei veranderingen in hun leven door gaan voeren. Maar of deze ook echt verstandig, of zelfs noodzakelijk, zijn is nog maar de vraag. Om die reden is het dan ook zaak om eerst goed na te denken over de situatie als je bijvoorbeeld:

  • een andere baan wilt zoeken,
  • een dure auto aan wilt schaffen,
  • je vaste partner wilt verlaten of ontrouw wilt zijn.

Je kunt van tevoren immers praten met familie en vrienden over eventuele veranderingen die je door wilt gaan voeren. In sommige gevallen kan juist hun inzicht je een meer heldere kijk op de situatie geven en je in laten zien dat een verandering niet nodig, of zelfs helemaal niet gewenst, zal zijn om weer gelukkig door het leven te kunnen gaan.

Zoek professionele hulp

Indien je je echt geen raad meer weet met de midlife crisis dan kun je uiteraard ook altijd besluiten om de hulp van een deskundige inroepen. Er kunnen immers een aantal verschillende behandelvormen worden ingezet om je van je problemen en/of klachten af te helpen, zoals medicatie of zogenaamde holistische behandelingen

Midlife Crises zijn niet altijd slecht

Een midlife crisis klinkt voor de meeste mensen erg negatief. Toch hoeft dit niet in alle gevallen ook werkelijk zo te zijn. De ideeën en de gedachten die je tijdens een midlife crisis hebt kunnen namelijk ook op een positieve manier worden benut. Natuurlijk zul je altijd een zorgvuldige afweging moeten blijven maken en zal een degelijke voorbereiding je aanzienlijk helpen bij het aanbrengen van verbeteringen of veranderingen in je leven. Door op de juiste manieren met deze gedachten en ideeën om te gaan kun je zelfs de gevolgen ervan een positieve draai geven.

Kom uit je comfortzone

De meeste mensen zijn een beetje bang om uit hun comfortzone te treden en het onbekende te gaan ontdekken. Toch kan het helpen om tijdens een midlife crisis nieuwe activiteit uit te gaan proberen, je basis te versterken door het opdoen van nieuwe kennis en het ondernemen van reizen. Zeker deze laatste methoden zullen al snel minder eng zijn om te doen, maar je desondanks toch kunnen helpen om uit je comfortzone te komen. Zo kun je leren dat je ook op minder vertrouwde en bekende gebieden prima in staat bent om je staande te houden.

Ga werken als vrijwilliger

Door als vrijwilliger te gaan werken, zuil je in staat zijn om andere mensen in je naaste omgeving te helpen. Dit is tevens een prima manier om een nieuw perspectief te bieden aan de problemen die worden veroorzaakt door een midlife crisis. Zo kun je bijvoorbeeld als vrijwilliger gaan werken met daklozen of slachtoffers van huiselijk geweld zodat je dagen weer wat extra inhoud zal krijgen en de midlife crisis een minder zware stempel op je leven kan drukken.

Praat over de midlife crisis met geliefden

In sommige gevallen zal het gewoon veel verschil maken als je een luisterend oor vindt bij familie of vrienden. Door een openhartig gesprek te hebben met mensen die je dierbaar zijn, kan de pijn en het verdriet die een midlife crisis met zich meebrengt vaak worden verlicht. Je zult je dan opgelucht voelen, maar vaak ook minder eenzaam omdat anderen wellicht met dezelfde problemen te maken hebben, of in het verleden hebben gehad.

Stel jezelf een aantal nieuwe doelen

Op het moment dat het huidige plan voor de vergrijzing en pensionering diens glans kwijt is geraakt, kan het helpen om dit plan te veranderen. Je kunt bijvoorbeeld gaan heroverwegen waar je wilt gaan wonen als je met pensioen bent gegaan, maar eveneens of je wilt blijven werken voor dezelfde werkgever. Het nemen van stappen in de richting van positieve veranderingen kan dan ook zeker voor een heleboel nieuwe energie zorgen binnen zowel een relatie als in een loopbaan. Je kunt bijvoorbeeld een lijst maken van alles wat je wilt bereiken in het komend jaar, in de komende vijf jaar en zelfs in de komende twintig jaar. Je kunt hier dan vervolgens met je partner, of andere dierbaren over praten en wellicht samen bepalen hoe je deze doelen kunt gaan verwezenlijken.

Lichaamsbeweging en gezonde voeding

Om de midlife crisis wat minder zwaar te maken, is het goed om weer de nodige lichamelijke oefeningen op te pakken, maar ook yoga of meditatie inbouwen een je dagelijkse routine kan mensen helpen in deze periode van hun leven. De midlife crisis zal op die manier in een ander perspectief gezet worden. Voor de broodnodige energie en een gezond lichaam dien je verder gezond te eten (veel vezels, vers fruit en groente, maar weinig vetten, zout en suikers) en eventueel wat voedingssupplementen te slikken.

Conclusie

Er zijn een heleboel mensen die niet geloven in het fenomeen midlife crisis, waarbij het leven een stuk moeilijker lijkt te worden. Toch zijn er aardig wat mensen die een midlife crisis, of iets wat daar lijkt, ervaren als ze op een middelbare leeftijd zijn gekomen. Iemand die last heeft van een midlife crisis kan de steun van familie en vrienden erg goed gebruiken. Een midlife crisis kan anders namelijk het begin zijn van een daling van de kwaliteit van leven, zowel op persoonlijk- als op emotionele- en financiële vlak. Je zult dan ook goed moeten letten op eventuele tekenen die op een midlife crisis zouden kunnen wijzen, en als het nodig is ook daadwerkelijk de nodige stappen ondernemen zodat je op de juiste manier om kun te gaan met de midlife crisis en alles wat daarbij komt kijken.

Het ontkennen van een midlife crisis heeft daarentegen in de regel een averechts effect. Na verloop van tijd zul je je dan immers geen raad meer weten met alle veranderingen die zich in je leven hebben voorgedaan, en waar je wellicht nog steeds mee te maken hebt. De midlife crisis bespreekbaar maken en de feiten onder ogen zien zal je echter kunnen helpen om de juiste wegen te bewandelen en je leven weer op te fleuren. Een midlife crisis betekent dan ook niet dat je in een hoekje moet gaan zitten kniezen en wachten tot de bui weer over is gewaaid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20