Wat is de euronorm van een voertuig?

De euronorm is een term die vrijwel elke bezitter van een auto (of ander motorvoertuig) vast en zeker wel eens voorbij heeft horen komen. Andere benamingen voor de euronorm zijn:

  • de euro emissieklasse,
  • de euroklasse.

De termen hebben echter allemaal betrekking op de uitstootklassen van voertuigen die zich in landen binnen de Europese Unie op de openbare weg begeven. Iedereen zal dus, direct of indirect, met deze euronormen te maken krijgen omdat de uitstoot in de lucht terecht zal komen die we allemaal inademen. Het is dan ook goed om te weten wat de euronorm inhoudt en welke normen er binnen de Europese Unie van kracht zijn.

De historie van de euronorm in vogelvlucht

De eerste emissienormen werden al in het 1970 door de Europese Gemeenschap vastgesteld. Dit gebeurde met als doel om een richtlijn te stellen, en wel de richtlijn 70/220/EEC voor lichte voertuigen. Pas in het jaar 1987 kwam er eveneens de richtlijn 88/77/EEC die betrekking heeft op zware voertuigen. Verder zijn er sinds euro 2 aparte normen van kracht voor auto’s die rijden op benzine en auto’s die rijden op diesel. In de loop van de tijd zijn de oorspronkelijk normen echter verder aangescherpt met als doel de belasting van het milieu door het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te verminderen. De euronormen van hedendaagse verbrandingsmotoren liggen vooral voor stikstof (NOx) en fijnstof (PM) ruim 90 procent lager dan aan het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw.

Weet jij hoeveel je kan uitsparen met een kilometerverzekering?

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Welke euronormen zijn er van kracht?

De waarden van de euronormen zullen altijd weer worden gegeven in gram per kilometer (g/km). De Europese Unie heeft op verschillende data zogenaamde typegoedkeuringen gegeven en deze hebben we hieronder voor je opgesomd. Bij het vaststellen van de euronormen is echter, net zoals in onze opsomming, een onderverdeling gemaakt tussen personenauto’s en vrachtwagens. Daarnaast zal er een onderscheid worden gemaakt tussen personenauto’s die rijden op benzine en personenauto’s die aan worden gedreven door een dieselmotor.

Personenauto’s

De genoemde data hebben betrekking op de typegoedkeuringen en de genoemde auto’s mogen nog een 1 tot anderhalf jaar na de genoemde datum worden verkocht. Dit betekent bijvoorbeeld dat Euro 5 pas sinds 2010 definitief verplicht is geworden ondanks dat de introductie reeds in het jaar 2009 plaats heeft gevonden.

Vrachtwagens

Vrachtwagens mogen, vanwege het feit dat deze voertuigen een hoger brandstofverbruik hebben, een hogere uitstoot genereren dan personenauto’s. Ten aanzien van de uitstoot van fijnstof (PM) is er door de invoering van Euro IV een enorme stap gezet, De vrachtwagen die onder deze Euro IV vallen, zullen immers 80 procent minder fijnstof uitstoten in vergelijking tot de vrachtwagen die aan de Euro III-normen voldoen.

Met de Euro VI is juist weer een stap gezet om de uitstoot van stikstof (NOx) naar beneden te brengen en wel met een vermindering van 80 procent in vergelijking tot de Euro V-normen.

Een vrachtwagen die uit is gerust met een Euro I motor zal dan ook 36 keer zoveel fijnstof uitstoten als een vrachtwagen waar een Euro VI motor in is gebouwd. Met andere woorden: een vrachtwagen die van een Euro VI motor is voorzien, zal 97 procent minder fijnstof uitstoten, in vergelijking tot een vrachtwagen met een Euro I motor. Bovendien zal een vrachtwagen die uitgerust is met een Euro I motor 20 keer zoveel stikstof uitstoten ten opzichte van een vrachtwagen die rijdt met een Euro VI motor.

De hedendaagse euronormen kunnen echter enkel en alleen worden behaald door middel van het inspuiten van AdBlue, of Diesel Exhaust Fluid (DEF), in de uitlaatgassen. Zonder deze maatregel zal een moderne Euro VI motor namelijk niet veel schoner zijn dan een Euro I motor die stamt uit begin jaren negentig van de vorige eeuw. Bovendien is in Duitsland aan het licht gekomen dat AdBlue kan worden gemanipuleerd met behulp van bepaalde apparatuur. Het gevolg van een dergelijke manipulatie is dat de betreffende vrachtwagen geen AdBlue zal verbruiken en de uitstoot dus ook aanzienlijk hoger zal komen te liggen dan er van vrachtwagens uit het bouwjaar mag worden verwacht.

Euronormjaar

Koolstof (CO)

Stikstof (NOx)Fijnstof (PM)
Euro I19924.58.00.36
Euro II19964.07.00.25
Euro III20002.15.00.10
Euro IV20051.53.50.02
Euro V20081.52.00.02
Euro VI20131.50.40.01

De euronorm van een voertuig is niet bekend

De euronorm kun je over het algemeen, net zoals de uitstoot van CO2, vinden op het inschrijvingsbewijs dat hoort bij een bepaald voertuig dat je in je bezit hebt. In sommige gevallen willen autobezitters echter al een simulatie maken voor een auto waar ze nog niet de eigenaar van zijn. In een dergelijke situatie kun je het best eerst online de data opzoeken, bijvoorbeeld bij de fabrikant van het voertuig constructeur of op een website zoals Ecoscore.

Helaas kan ook een dergelijke online zoektocht soms geen antwoorden opleveren en weet werkelijk niemand wat de euronorm of de uitstoot is van een bepaald voertuig. Met andere woorden: de euronorm is helemaal niet bekend.

Op het moment dat je in een oude auto rijdt van minder dan 25 jaar oud, dan zal er toch een berekening van de Belasting Inverkeerstelling (BIV) worden gemaakt, zelfs wanneer de informatie ontbreekt met betrekking tot de euronorm. Dit soort berekeningen zal dan gebruikmaken van een theoretische euronorm die vast is gesteld aan de hand van de leeftijd de betreffende auto.

Hieronder hebben we een opsomming gemaakt van verschillende data van de eerste inschrijving van een auto en de daarbij behorende euronorm. Je kunt dus voortaan vrij gemakkelijk te weten komen wat de euronorm van een oudere auto is.

Datum van de eerste inschrijvingGeldende euronorm
Voor 1994Euro 0
Van 1994 tot en met 1996Euro 1
Van 1997 tot en met 2000Euro 2
Van 2001 tot en met. 2005Euro 3
Van 2006 tot en met 2010Euro 4
Van 2011 tot en met 2014Euro 5
Vanaf 2015Euro 6

De CO2-uitstoot van een voertuig is niet bekend

Net zoals voor de euronorm geldt ook voor de CO2 dat, in bepaalde gevallen nergens data voor handen kunnen zijn die betrekking hebben op een voertuig. Maar ook nu weer kunnen we je de helpende hand bieden. We hebben immers ook nu weer een handige lijst voor je opgesteld met daarin de CO2-waarden. Deze waarden zijn gebaseerd op de euronorm en de cilinderinhoud van een bepaald voertuig.

BrandstofCilinderinhoud (cc)Euronorm 6Euronorm 5Euronorm 4Euronorm 3Euronorm 2Euronorm 1Euronorm 0
  CO2-emissies uitgedrukt in gram per kilometer (g/km)
Benzine of LPG< 1400 cc117125140150164173175
 1400-2000 cc150159172185200211213
 > 2000 cc228238247259279295297
Diesel< 1400 cc98103120116125132133
  1400-2000 cc117125144151163173174
 > 2000 cc159169201199214226228
Aardgas< 1400 cc94100112120131139140
 1400-2000 cc120127138148160169171
 > 2000 cc182190198207223236238

Op het moment dat je twijfels of vragen hebt ten aanzien van de euronorm en/of de uitstoot van een bepaald voertuig, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met de overheid, bijvoorbeeld door te bellen met de Vlaamse infolijn.

Conclusie

Voor een heleboel mensen lijkt de euronorm wellicht alleen maar hocus pocus. Toch is het van groot belang om te weten welke euronorm er betrekking heeft op het voertuig dat je op je naam hebt staan. De hoogte van de verkeersbelasting zal immers afhangen van deze euronorm. Met andere woorden: de euronorm zal medebepalend zijn voor het aantal euro’s dat je af dient te dragen op het moment dat je met je auto gebruik wilt maken van de openbare weg in België. De euronorm zal verder nuttige informatie kunnen geven over de mate waarin een bepaald voertuig het milieu belast, en dus ook de gezondheid van jezelf en je omgeving zal beïnvloeden.

Het is echter niet in alle gevallen even eenvoudig om de euronorm te achterhalen van een voertuig dat je wilt gaan gebruiken. Bij niet alle auto’s zal namelijk de euronorm op het bewijs van inschrijving staan vermeld, in het bijzonder voor oudere voertuigen kan dit van toepassing zijn.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20