Wat betekent de langdurige sluiting van scholen door de pandemie voor het inkomenspotentieel van onze kinderen?

De voorbije dagen werden we om de oren geslagen met catastrofale cijfers over de stand van de economie. Aandacht ging vooral naar de nooit geziene dalingen in het bbp die de Covid-19 crisis heeft veroorzaakt. Waar we minder over lezen is over de gevolgen die lange schoolsluitingen hebben op het inkomenspotentieel van onze kinderen.

Uit een studie van de Wereldbank blijkt nu dat de sluiting van scholen als gevolg van de pandemie de tijd die in het onderwijs wordt doorgebracht met 0,3 tot 0,9 jaar reduceert. De studie is gebaseerd op cijfers uit 157 landen.

Kinderen gaan gemiddeld 7,9 jaar naar school. De Covid-19 generatie zal maximaal 7,0 tot 7,6 jaar onderwijs genieten, aldus de eerste studie in haar soort.

De Wereldbank probeert vervolgens in te schatten wat dit voor deze kinderen zal betekenen tijdens hun leven.

Ze concludeert dat deze kinderen jaarlijks gemiddeld 872 dollar (735 euro) minder zullen verdienen en dat tijdens hun ganse leven.

De berekening is gebaseerd op een schoolsluiting van vijf maanden. Als de sluiting wordt verlengd tot zeven maanden, loopt het jaarlijkse verlies aan inkomsten gedurende het ganse leven op tot 1.408 dollar (1.180 euro) per kind. Over een gans leven zou het om een inkomensverlies van gemiddeld 21.700 euro gaan.

16 procent van de investeringen in onderwijs dreigen tenietgedaan

Nog volgens de Wereldbank zou 16 procent van het geld dat globaal in onderwijs wordt geïnvesteerd door de pandemie verloren kunnen gaan. Tenslotte dreigt de ongelijkheid en de verdere uitsluiting van reeds gemarginaliseerde en kwetsbare groepen toe te nemen. Daarbij dreigen vooral meisjes, etnische minderheden en personen met een handicap meer nadelige gevolgen te ondervinden van de sluiting van de scholen dan anderen.

De studie is uiteraard speculatief. Ze gaat uit van een reeks veronderstellingen: niemand weet wat de huidige generatie schoolkinderen over tien jaar zal verdienen. Laat staan dat men kan berekenen wat er zal overblijven wanneer ze met pensioen gaat.

Regeringen hadden veel oog voor doden en zieken, minder voor de impact op het onderwijs

Toch roept de studie een belangrijke vraag op. Regeringen hebben een eindeloze stroom – vaak speculatieve – cijfers gepubliceerd met betrekking tot het mogelijke aantal doden als gevolg van Covid-19. Deze cijfers werden gebruikt om lockdowns, de sluiting van scholen en andere zaken te rechtvaardigen.

Maar hoeveel gegevens werden onderzocht die betrekking hadden op het effect van de lockdown op de economie, op de algemene gezondheid en het onderwijs? Schattingen over de feitelijke kosten van de lockdown lijken slechts mondjesmaat naar boven te komen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20