War for talent: 1.000 euro premie voor nieuwe bewakingsagent Brussels Airport

Beveiligingsorganisatie G4S voorziet een brutopremie van 1.000 euro voor elke nieuwe agent die minstens zes maanden in dienst blijft.

In het nieuws: G4S zoekt 75 extra beveiligingsagenten voor de zomerpiek op Brussels Airport en zwaait met een brutopremie van 1.000 euro voor nieuwe agenten.

  • De actie geldt voor indiensttredingen tussen 24 april en 1 juni 2024.
  • Ook agenten die al werkzaam zijn bij G4S kunnen aanspraak maken op die premie als ze iemand kunnen overtuigen om mee aan boord te komen.
  • Een van de doelgroepen: ervaren bewakingsagenten.
  • Vrouwen zijn meer dan welkom, benadrukt het bedrijf. De G4S-agenten op de luchthaven zijn bij het grote publiek vooral bekend van de controles van de handbagage. Vrouwelijke passagiers mogen uitsluitend gecontroleerd worden door iemand van hetzelfde geslacht.

Knelpuntberoep

De context: Er werken circa 1.000 bewakingsagenten op Brussels Airport, dat na de coronaklap weer heropleeft. Het beroep staat evenwel al jaren op de lijst van knelpuntberoepen. Beveiligingsorganisaties zoals G4S voorzien en bekostigen daarom zelf alle nodige trainingen die de kandidaten moeten volgen. De huidige rekruteringsactie is een “langetermijninvestering”, zegt het bedrijf.

👉 “Er woedt een stevige war for talent voor goede bewakingsagenten en vrijwel iedereen biedt dezelfde voorwaarden aan”, zegt Véronique Polet, hr-directeur bij G4S in een persbericht. “We moeten ons dus onderscheiden van onze concullega’s. De redenering achter de brutopremie is simpel: hiermee betalen we een deel van de eerstvolgende vakantie van onze medewerkers terug.”