VS dreigen Wereldhandelsorganisatie lam te leggen

De VS liggen dwars bij de benoeming van twee nieuwe leden van de Appellate Body, een orgaan van de Wereldhandelsorganisatie WTO dat geschillen moet beslechten. Dat bedreigt een van de belangrijkste opdrachten van de WTO.

Als een land in een handelsdispuut met een ander land in het ongelijk gesteld wordt, kan het beroep aantekenen bij het zogenaamde Appellate Body, of beroepsorgaan, van de WTO. Pas als dit orgaan heeft geoordeeld wordt het besluit bindend.

Het beroepsorgaan moet volgens de WTO-statuten uit minstens drie arbiters bestaan. Daarvan zien er twee op 11 december hun mandaat aflopen. Omdat de VS de benoeming van vervangers dwarsboomt, kan het Appellate Body dus niet meer functioneren.

Wat dreigt is niet minder dan een crisis: Zonder een functionerend beroepsorgaan kan de WTO geen uitspraken meer doen, wijzigen of omkeren. In een tijd van internationale handelsconflicten en protectionistische stromingen is dat geen wenselijke situatie.

De regering van Trump blokkeert de benoemingen omdat het orgaan ‘zijn mandaat overstijgt, de Amerikaanse soevereiniteit bedreigt en aan judiciair activisme’ doet.

Trump kan het niet hebben dat de Wereldhandelsorganisatie China ook toelaat om importtarieven te heffen op Amerikaanse producten, net zoals de VS doen met Chinese invoergoederen. Verder vindt Trump dat het beroepsorgaan zich te vaak uitspreekt over zaken die niets met het dispuut te maken hebben. Behalve de nieuwe benoemingen dreigt de Amerikaanse regering nu ook om het budget van de WTO te blokkeren.

Dat zou de wereldwijde arbiter van internationale handelsregels volledig lam leggen, een patstelling die kan leiden tot nog meer wantrouwen in de internationale handel.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20