VRT krijgt jaarlijkse doorlichting

De openbare omroep VRT zal vanaf nu elk jaar een externe audit krijgen. Dat besliste minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) nadat een kritisch auditrapport uitlekte in De Tijd.

In het rapport van Audit Vlaanderen was sprake van ‘belangenvermenging’ en ‘inbreuken op de wetgeving voor overheidsopdrachten’. Het leidde ertoe dat ondernemer Rudi De Kerpel ontslag nam uit de raad van bestuur.

Kersvers VRT-CEO Frederik Delaplace ontkent de berichtgeving van De Tijd. ‘Dit is een tendentieuze conclusie die ik niet in het rapport heb gelezen en die Audit Vlaanderen in het rapport niet bevestigt’, zegt hij in een mail aan het personeel. Al geeft hij wel toe dat er enkele ‘kwalijke integriteitskwesties’ waren.

Beheersovereenkomst

Om de controle op de openbare omroep te verhogen, besliste minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) om Audit Vlaanderen en de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) elk jaar een doorlichting te laten uitvoeren en die na te bespreken in het parlement. ‘We zijn de laatste hand aan het leggen aan een beheersovereenkomst en zullen daar de aanbevelingen van Audit Vlaanderen in opnemen als een resultaatsverbintenis’, zei Dalle woensdag in het parlement.

Er zijn in totaal negen aanbevelingen, waaronder de correcte naleving van de wet op de overheidsopdrachten, het uitwerken van duidelijke procedures voor de aankoop en een inventaris van de budgetten die door externen worden beheerd.

In het parlement gingen ook stemmen op om de VRT te sanctioneren als ze zich niet aan de aanbevelingen houdt, maar dat vond Dalle niet nodig. ‘Ik ga ervan uit dat, als wij de komende weken en maanden afspraken maken over de beheersovereenkomst, dat de VRT die dan ook naleeft. Op dat moment zijn sancties niet aan de orde’, klonk het.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20