Vlaamse belastingdienst weigert onterechte erfbelasting op verzekeringsgiften terug te betalen

De Vlaamse belastingdienst Vlabel weigert belastingen terug te betalen die onterecht werden geheven op verzekeringsgiften wanneer het overlijden voor 31 december 2016 heeft plaatsgevonden.

In een standpunt van 9 mei 2022, gepubliceerd op 31 mei 2022, staat te lezen dat de Vlaamse belastingdienst weigert onterechte erfbelasting op verzekeringsgiften terug te betalen. Daarmee legt het een recent arrest van het Hof van Cassatie naast zich neer, aldus De Tijd.

Hoe zit de vork nu net in de steel?

We keren even zeven jaar terug in de tijd. In 2015 werd namelijk de Vlaamse belastingdienst bevoegd voor alles wat met successierechten te maken heeft.

Toen de federale belastingdienst nog aan zet was, was die van oordeel dat een erfgenaam geen erfbelastingen moest betalen op een verzekeringsgift als die na een schenking of een gift werd aangeduid als een verzekeringnemer. In dat geval was er volgens die belastingdienst geen sprake van een derdebeding. Dat is bijvoorbeeld wel het geval als de schenker de verzekeringnemer bleef, en dus enkel een begunstigde aanduidde.

In oktober 2015 gooide Vlabel heel die regeling om. De belastingdienst oordeelde toen dat de ouder-verzekeringnemer ook na de schenking de verzekeringnemer blijft, waardoor er nog altijd sprake is van een derdebeding. Bovendien oordeelde Vlabel dat het standpunt van toepassing is op alle verzekeringsgiften uit het verleden indien de schenker zou overlijden vanaf 1 maart 2016.

Sommige gedupeerden lieten het daar niet bij en trokken naar het Hof van beroep in Gent. Die keurde de standpunten van Vlabel af en was van oordeel dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel werd geschonden. Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 21 april 2022 het standpunt van de Gentse rechtbank, nadat Vlabel zelf naar die rechtbank was gestapt.

Vlabel weigert belastingen terug te betalen

De Vlaamse belastingdienst erkent nu in zijn nieuwe recente standpunt dat voor overlijdens tot en met 31 december 2016 de cassatiearresten van toepassing zijn, wat dus in principe betekent dat het tussen 1 maart en 31 december onterecht een erfbelasting heeft geheven op de verzekeringsgiften.

“Voormelde rechtspraak en het daarmee in overeenstemming gebrachte standpunt worden niet aanzien als een nieuw gegeven en kunnen dus niet leiden tot ambtshalve ontheffing”, voegt de belastingdienst er wel aan toe. Advocaat Nicolas Geelhand de Merxem van het kantoor ECGB Advocaten schrijft in een nieuwsartikel op de site van het advocatenkantoor dat dat dus betekent dat de belastingdienst niets terugbetaalt.

“Vlabel heeft de wet slecht toegepast, wordt daarvoor op de vingers getikt door het Hof van Cassatie, maar weigert de schade die de belastingplichtigen daardoor geleden hebben, te vergoeden”, klinkt het. “Andermaal verplicht Vlabel de belastingplichtigen om lange en dure gerechtelijke procedures te voeren om te krijgen waar ze recht op hebben, en bovendien zonder garantie dat zij dat zullen krijgen.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20