Verstikt de EU artificiële intelligentie middels regulering? “Kosten wetsvoorstel zullen oplopen tot 31 miljard euro”

In haar streven om te waken tegen mogelijk misbruik van artificiële intelligentie (AI) heeft de Europese Commissie onlangs een wetgevingsvoorstel ingediend om de sector meer te controleren. Zij is reeds omschreven als “de meest restrictieve regelgeving ter wereld” op dit gebied.

In april heeft de Europese Commissie een wet om artificiële intelligentie in te dammen (de Artificial Intelligence Act, AIA) uit haar hoed getoverd. Het wetsvoorstel beoogt artificiële intelligentie te reguleren, met name door innovaties op dit gebied in drie categorieën in te delen: verboden, hoog risico en beperkt risico.

Volgens het wetsontwerp zullen op AI gebaseerde technologieën die subliminale psychologische manipulatie mogelijk maken, alsook technologieën die overheidsinstanties de mogelijkheid bieden om in real time biometrische controle uit te oefenen en sociale beoordelingssystemen te creëren, verboden worden.

Voor de categorie “hoog risico” verwijst de Commissie naar systemen die de fundamentele rechten en/of de veiligheid van haar consumenten kunnen aantasten. Dit omvat het gebruik van AI bij kritieke infrastructuur, onderwijs en beroepsopleiding, werkgelegenheid of personeelsbeheer, essentiële openbare en particuliere diensten (met inbegrip van toegang tot financiële diensten), wetshandhaving, grenscontrole en migratie, en de rechtsbedeling.

Als dit alles wet wordt, zullen alle bedrijven die deze “risicosectoren” willen betreden, worden onderworpen aan zeer strenge specificaties om aan de nieuwe Europese normen te voldoen.

Een “misleidend” argument van de Commissie

Het Center for Data Innovation, een denktank in Washington D.C., heeft zopas een studie gepubliceerd die zeer kritisch staat tegenover de voorgestelde wet. De denktank aarzelde niet om het “de meest restrictieve regulering van kunstmatige intelligentie in de wereld” te noemen.

“Het zal niet alleen de ontwikkeling en het gebruik van AI in Europa beperken, maar ook aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor bedrijven en consumenten in de EU”, aldus de organisatie in haar verslag.

Volgens de berekeningen van de denktank zou een kleine of middelgrote onderneming met een omzet van 10 miljoen euro geconfronteerd worden met nalevingskosten tot 400.000 euro als zij een AI-systeem zou ontwikkelen dat in de “hoog risico”-categorie van de AIA valt. In totaal zal de rekening voor het Europese bedrijfsleven tegen 2025 naar verwachting 10,9 miljard euro per jaar bedragen, of 31 miljard euro in de komende vijf jaar.

“De Commissie heeft herhaaldelijk beweerd dat de voorgestelde AI-wetgeving de groei en innovatie in de digitale economie van Europa zal ondersteunen, maar een realistische economische analyse suggereert dat dit argument op zijn best onoprecht is,” aldus Ben Mueller, senior beleidsanalist bij het Center for Data Innovation en auteur van het rapport.

De industrie is bang

De Commissie heeft nog niet gereageerd op de berekeningen van de organisatie.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de denktank in kwestie deel uitmaakt van de Stichting voor Informatietechnologie en Innovatie. Een non-profit organisatie… die gesteund wordt door bedrijven als Amazon, Apple en Microsoft.

Dit leidt tot de conclusie dat deze zware aanval op de AIA uiteraard met een korreltje zout dient genomen te worden. Een dergelijke reactie van de techwereld doet echter vermoeden dat het wetsvoorstel hen afschrikt, en dat het daarom een reële impact zou kunnen hebben op het gebruik van AI in de toekomst.

‘Gewoon’ verstrengde spelregels of een te strak keurslijf? Het is aan het Europees Parlement en de Raad van de EU om hierover te beslissen.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20