Verschil tussen getrouwheidspremie vs basisrente

Over het geld dat je op een spaarrekening stort kun je een tweetal soorten vergoedingen ontvangen:

  • basisrente: deze wordt dagelijks opnieuw berekend en kan op ieder ogenblik wijzigen,
  • getrouwheidspremie: deze ontvang je als een bepaald bedrag voor de duur van minimaal 1 jaar ononderbroken op een spaarrekening blijft staan en waarvan de rentevoet niet is veranderd in deze periode.

Banken kunnen dus twee verschillende soorten spaarrekeningen aanbieden, namelijk een rekening met een dubbele vergoeding die ofwel de nadruk legt op beide vergoedingen, of juist alleen de basisrente of alleen de getrouwheidspremie accentueert.

Op het moment dat je kiest voor een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie, dan kun je je spaargeld beter langer dan een jaar op deze rekening laten staan. Indien je immers het geld, al is het maar een dag eerder, van de spaarrekening opneemt je je  volledige getrouwheidspremie laat verliezen. Voor meer zekerheid kun je dan ook beter kiezen voor een spaarrekening met een hoge basisrente.

Wat is basisrente?

De basisrente ontvang je, in de vorm van een percentage, op ieder geldbedrag dat op je spaarrekening staat. De tijd dat dit geld op de rekening heeft gestaan doet in dit geval niet ter zake.

Als voordelen van de basisrente kunnen worden genoemd:

  • De dagelijkse berekening van deze rente voor de duur dat je geld op de spaarrekening staat. Elke dag zal voor de basisrente dus meetellen, zelfs al heb je het bedrag slechts 1 dag op de spaarrekening gehad.
  • Je krijgt basisrente door enkel het geld op de spaarrekening te storten, mits de bank of andere financiële instelling geen andere voorwaarden hieraan heeft verbonden, zoals een minimale inleg van een vooraf bepaald bedrag.

De nadelen van de basisrente:

  • Een bank of andere financiële instelling kan de basisrente op ieder ogenblik veranderen. Uiteraard dien je daar, als klant, tijdig van op de hoogte te worden gesteld.
  • De basisrente kan dus telkens dalen of stijgen en zal daardoor nooit gegarandeerd zijn. Je dient dus altijd in de gaten te houden of er geen sprake zal zijn van een te sterke daling voor de aankomende periode.

Wat is getrouwheidspremie?

De getrouwheidspremie is eveneens een vergoeding voor het storten van je spaargeld op een spaarrekening. Aan de getrouwheidspremie zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden voordat deze zal worden uitgekeerd. De naam getrouwheidspremie geeft al aan dat deze premie alleen een beloning is voor het geldbedrag dat strikt 12 maanden aaneengesloten op je spaarrekening blijft staan. Je vertrouwen in de bank, of andere financiële instelling, wordt op deze manier dus beloond.

De voordelen van de getrouwheidspremie

  • De vergoeding wordt voor de duur van 12 maanden gegarandeerd vanaf het ogenblik dat je je spaargeld op de spaarrekening hebt gestort.
  • De bank kan de rentevoet in deze periode dus niet wijzigen, waardoor je vergoeding gegarandeerd wordt. De basisrente kan echter wel fluctueren en dus van dag tot dag verschillen.

De nadelen van de getrouwheidspremie

  • Wanneer je (een deel) van je spaargeld opneemt voor de afloop van de 12 opeenvolgende maanden, dan zul je de getrouwheidspremie niet uitgekeerd krijgen,
  • Je dient je spaargeld dus minimaal 1 jaar onafgebroken op de spaarrekening te laten staan.
Meer