Vergrijzing: Italië wordt een tweede Japan

Sinds 1981 hebben nooit meer Italianen hun land verlaten dan vorig jaar. Liefst 160.000 Italianen hielden het voor bekeken en zochten andere oorden op. In vergelijking met een jaar eerder is dat een stijging van 3%. Voornamelijk jongeren verlaten een land, dat al met een opmerkelijk snelle vergrijzing wordt geconfronteerd.

En er is nog slecht nieuws. Ook het aantal geboortes gaat jaar na jaar achteruit. Vorig jaar werden in het land 449.000 baby’s geboren, ruim 128.000 minder dan 10 jaar geleden. Per saldo kromp de bevolking vorig jaar met 90.000 mensen. Voor het vierde opeenvolgende jaar wordt het land geconfronteerd met een bevolkingsafname. Het land telt nog 60,4 miljoen inwoners.

De echte cijfers liggen waarschijnlijk nog lager, want Italianen die zich uitschrijven in hun land verliezen hun recht op ziektezorg en andere sociale voordelen.

Vergrijzing zal de economie verder vertragen

Economen luiden de alarmbel, want “als die hersenen en handen niet terugkomen, zal de economie verder vertragen,” aldus een econoom van de OESO.

Volgens Nicola Nobile van Oxford Economics hebben 2 miljoen jonge Italianen sinds 2008 hun land verlaten. De meerderheid onder hen hoogopgeleid en getalenteerd. Voor een land met een bedenkelijke demografie is dat rampzalig.

Sinds 2015 is het aantal +65-ers in het land met 560.000 gestegen terwijl de arbeidspopulatie met eenzelfde hoeveelheid is gedaald. Nooit eerder waren minder Italianen aan het werk dan vandaag. Meer dan 1 op elke 5 Italianen (23%) is nu 65 of ouder. Enkel in Japan is sprake van een nog grotere vergrijzing. Italië telt zelfs 14.000 honderdjarigen.

Pensioenuitgaven liggen enkel in Griekenland nog hoger

De vergrijzing verhoogt de druk op een staatsapparaat dat er al decennia niet in slaagt zijn economie op orde te krijgen. De pensioenuitgaven zijn – op Griekenland na – de hoogste van de 37 OESO-landen. Dat weerhield de populistische regering van M5S en Lega er niet van om de pensioengerechtigde leeftijd voor een reeks mensen te verlagen.

Sinds begin dit jaar biedt Italië een fiscaal gunsttarief aan gepensioneerden die zich bereid tonen om zich opnieuw in het land te vestigen. De betrokkenen komen in aanmerking voor een belasting van 7 procent op al hun buitenlandse inkomsten. Met het fiscale gunstregime hoopt de regering van de Italiaanse premier Giuseppe Conte een aantal geëmigreerde landgenoten tot een terugkeer te kunnen bewegen. De maatregel richt zich ook op andere gepensioneerde Europeanen.

Volgens het IMF zal de Italiaanse staatsschuld ook de volgende 3 jaar niet verminderen. Daarna zou ze zelfs verder oplopen.

Vorige week raakte dan bekend dat het land officieel opnieuw in recessie is. Het Italiaanse bbp is nu 5% lager dan in 2008.

Meer