Italië verleidt buitenlandse gepensioneerden met nieuw belastingtarief

Sinds begin dit jaar biedt Italië een fiscaal gunsttarief aan gepensioneerde expats die zich bereid tonen om zich in het land te vestigen. De betrokkenen komen in aanmerking voor een belasting van 7 procent op al hun buitenlandse inkomsten. Met het fiscale gunstregime hoopt de regering van de Italiaanse premier Giuseppe Conte een aantal geëmigreerde landgenoten tot een terugkeer te kunnen bewegen. De maatregel richt zich echter ook op andere gepensioneerde Europeanen.

Om van het voordeel te kunnen genieten, moeten de kandidaten echter wel bereid zijn om zich in bepaalde regio’s – achtergebleven gebieden in het midden en het zuiden van het land – te vestigen. De Italiaanse overheid wil de bijkomende inkomsten gebruiken voor de ondersteuning van de universiteiten in de betrokken regio’s.

Kleine steden

Personen die van het fiscale gunstregime willen genieten, moeten aan een aantal bijzondere voorwaarden voldoen. Onder meer mag men de vijf jaar voordien niet in Italië hebben gewoond. Anderzijds moet men een pensioen genieten dat door een buitenlandse overheid is betaald. Dat land moet bovendien met Italië een administratieve samenwerkingsovereenkomst hebben. Tenslotte moet de kandidaat bereid zijn zich te vestigen in een stad met maximaal twintigduizend inwoners. Daarvoor komen trouwens alleen de regio’s Sicilië, Sardinië, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise of Puglia in aanmerking.

“De nieuwe maatregel is bedoeld om mensen aan te trekken die over de nodige economische middelen beschikken om een positieve impact te hebben op de Italiaanse economie en voor de Italiaanse overheid geen last dreigen te worden,” betogen Nicola Saccardo en Gabriele Colombaioni, partners bij het Italiaanse advocatenkantoor Maisto & Associati.

De juristen wijzen erop dat de vlaktaks niet alleen op pensioenen van toepassing is, maar geldt voor alle inkomsten die men in het buitenland genereert. De begunstigden genieten ook een vrijstelling op de rapportageverplichting voor buitenlandse activa.

Brexit

Men kan gedurende een periode van zes jaar van het gunsttarief genieten. Daarna zal men opnieuw onder de gewone Italiaanse inkomstenbelasting vallen. Inkomens tot 15.000 euro worden daarbij aan een fiscaal tarief van 23 procent onderworpen. Boven de grens van 75.000 euro loopt dat cijfer op tot 43 procent.

Volgens Saccardo en Colombaioni zou de nieuwe wetgeving onder meer vermogende Britten moeten kunnen aantrekken. “In het geval van een harde Brexit, kunnen Britse burgers door het aanbod toch een verblijfsvisum aanvragen om naar Italië te kunnen verhuizen,” verduidelijken ze.

De nieuwe maatregel volgt op twee andere initiatieven die de Italiaanse regering in maart vorig jaar introduceerde. Kapitaalkrachtige personen die het voorbije decennium minstens negen jaar geen Italiaans belastingplichtige zijn geweest, kregen daarbij de gelegenheid op hun buitenlandse inkomsten een jaarlijkse vervangende belasting van 100.000 euro te betalen.

Daarnaast kregen gespecialiseerde beroepscategorieën een vrijstelling van 50 procent op hun Italiaanse inkomsten aangeboden. “Men kan de drie fiscale stelsels echter niet combineren,” voeren Saccadri en Colombaioni aan. “Elke betrokkene moet kiezen welk systeem voor hem het meest geschikt is.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20