Italië tevreden over buitenlandse interesse voor rijkentaks

Ongeveer honderdvijftig vermogende buitenlanders hebben interesse getoond in de vlaktaks voor grote kapitalen die Italië vorig jaar heeft voorgesteld. Dat heeft Fabrizio Pagan, directeur van de Italiaanse dienst voor economie en financiën, gezegd. Pagan toonde zich bijzonder tevreden over de reactie die de Italiaanse overheid tot nu toe op het initiatief heeft ontvangen.

Italië ervaart grote moeilijkheden om zijn economie opnieuw te lanceren. Daarom hoopt het land met gunstmaatregelen rijke partijen te kunnen aantrekken, zodat zijn economie met investeringen, consumptie en nieuw kapitaal zou kunnen worden aangezwengeld.

Kunstverzamelaars

Italië voerde vorig jaar een vlaktaks in. Daarbij werd een jaarlijkse belasting van 100.000 euro, ongeacht het reële inkomen, geïntroduceerd voor vermogende buitenlanders die een duidelijke bereidheid zouden tonen om zich in het land te vestigen.

Op die manier hoopte de Italiaanse overheid buitenlands kapitaal te kunnen aantrekken. Na één jaar kan volgens Fabrizio Pagan duidelijk worden geconcludeerd dat er voor de regeling een brede belangstelling bestaat.

Volgens de directeur hebben onder meer geïnteresseerden uit Groot-Brittannië, Zwitserland, Rusland en de Verenigde Staten – landen met een grote vermogende populatie – aangemeld. Maar ook maakt hij gewag van aanvragen uit onder meer Noorwegen en Nederland.

“Niet alle aanvragen zijn afkomstig uit de financiële wereld,” benadrukte Pagan. “Er kon vanuit een brede waaier van economische categorieën een interesse worden opgetekend. Tussen de kandidaten bevinden zich ook een aantal kunstverzamelaars. Sommigen aanvragers beschikken over vermogens van verscheidene honderden miljoenen euro. Er is hier duidelijk sprake van echt rijke mensen.”

Exponentieel

Pagan voegde eraan toe dat een groot gedeelte van de nieuwkomers zich wellicht in de buurt van Milaan of Venetië of in het merengebied aan de voet van de Alpen zullen willen vestigen. Deze regio’s kunnen volgens hem dan ook een belangrijke injectie van bijkomende rijkdom verwachten.

Italië is niet het enige land dat met fiscale gunstmaatregelen rijke buitenlanders probeert aan te trekken. Onder meer Portugal heeft eerder al een gelijkaardige maatregel geïntroduceerd.

Pagan wijst er daarbij op dat de toestroom rijke buitenlanders in Portugal een exponentiële groei laat blijken. Een gelijkaardig fenomeen mag volgens hem ook in Italië worden verwacht.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20