Italië hoeft EU-geld niet

Italië wordt door de Europese Commissie herhaaldelijk aangemaand een grotere financiële discipline aan de dag te leggen. Het land ontkent weliswaar die betichtingen, maar doet anderzijds weinig inspanningen om van beschikbaar Europees geld gebruik te maken.Dat schrijft The Economist over de discussies die Italië rond zijn budget voor volgend jaar heeft met de Europese Commissie. Gewag wordt zelfs gemaakt van een jaarlijks terugkerend ritueel. Daarbij beschuldigde Jyrki Katainen, vice-voorzitter van de Europese Commissie, de Italiaanse regering ervan te liegen over zijn reële economische gezondheid.“Italië protesteert dat de Europese Commissie het land verhindert een groter deel van zijn belastinginkomsten te besteden,” aldus The Economist. “Tegelijkertijd laten de Italiaanse autoriteiten echter de gelegenheid om beroep te doen op Europese gelden die ter beschikking worden gesteld.”Onder meer blijkt dat Italië voorlopig slechts 1,2 procent van zijn budgetten uit het Europese regionale ontwikkelingsfonds heeft opgenomen. Nochtans is de Europese Commissie halverwege zijn huidige legislatuur. Oostenrijk en Nederland – rijke landen die weinig hulp ontvangen – uitgezonderd, heeft nagenoeg geen enkel land minder middelen opgenomen dan Italië.”“Alleen Kroatië boekt nog lagere scores, maar dat land is als jonge lidstaat wellicht nog niet helemaal vertrouwd met de mechanismen van de Europese Unie,” meent The Economist. “Gemiddeld hebben de lidstaten 5,3 procent van de regionale ontwikkelingsgelden opgenomen.”

Mezzogiorno

“In armere zuiderse landen zoals Griekenland en Portugal loopt dat echter op tot respectievelijk 6 procent en 10,6 procent. Indien de Italiaanse bureaucraten even efficiënt waren geweest als hun Portugese collega’s met het indienen van geschikte projecten, zouden ze de voorbije vier jaar een bijkomend bedrag van 2,2 miljard euro in hun economie hebben kunnen injecteren.”“De meerderheid van die Europese gelden zouden ten goede zijn gekomen aan het zuiden van Italië, waar een grote nood aan investeringen wordt gevoeld,” benadrukt het magazine. “In de Mezzogiorno – een regio die Zuid-Italië, Sicilië en Sardinië omvat – is het gemiddelde inkomen per inwoner de voorbije tien jaar met 11,3 procent gedaald.”Er zijn volgens The Economist verschillende redenen voor de bescheiden Europese hulp. Enerzijds worden de meeste Europese projecten op langere termijn gespreid, zodat hun impact op de actuele cijfers relatief beperkt blijven. Daarnaast wordt echter gewezen op een gebrek aan efficiëntie bij de Zuid-Italiaanse regionale administraties.“De meeste programma’s eisen echter ook een bijkomende inspanning van de nationale regering,” beklemtoont het magazine. “Wanneer Europese en nationale budgetten worden gecombineerd, zou de Mezzogiorno recht hebben op ongeveer 50 miljard dollar.””Indien dat geld gewoon aan de inwoners van de regio zou worden toegestopt, zou het gemiddelde inkomen van de Mezzogiorno 1,7 procentpunt sneller groeien dan in de rest van Italië.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20